Kontrolowanie trzeźwości – czy wiesz, jak zmienią się przepisy w tym obszarze?

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

W dniu 1 grudnia 2022 r. uchwalono w Sejmie zmianę do Kodeksu Pracy (projekt ustawy przekazano do Senatu), w którym m.in. regulowane są kwestie dotyczące umożliwienia pracodawcy kontroli trzeźwości innych środków odurzających. 

Po wejściu w życie pracodawca będzie mógł, tak jak kiedyś, sprawdzać, czy pracownicy mogą bezpiecznie wykonywać pracę bez stanowienia zagrożenia dla siebie i innych osób. Kontrola trzeźwości i bycie pod wpływem innych środków ma być prowadzona w taki sposób, aby nie naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i ma być prowadzona w przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnych. Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Daniel Pałyga

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zasady nabycia i udzielania
Umowy cywilnoprawne – planowane zmiany w obszarze oskładkowania.
Nowe regulacje dotyczące stażu pracy: wpływ zaliczania umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej na uprawnienia pracowników i koszty pracodawców