Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe w nowej regulacji

Z dniem 11 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1666), która określa zasady tworzenia, organizowania i działania kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP) u pracodawcy oraz jej likwidacji.

Dotychczas podstawą działalności kas zapomogowo-pożyczkowych był  art. 39 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, a szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z 1992 r. nr 100, poz. 502).  

Uzupełnieniem zapisów zawartych w powołanych aktach prawnych były statuty (względnie regulaminy) obowiązujące u konkretnych pracodawców, odnoszące się szczegółowo do kwestii związanych z działaniem PKZP w poszczególnych zakładach pracy.

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Inne wpisy:

Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika leczącego się na chorobę alkoholową?
Najbardziej elastyczny system czasu pracy
Praca zdalna – w jaki sposób będzie uregulowana od 2023 roku? Co już wiadomo na ten temat?
Kontrolowanie trzeźwości – czy wiesz, jak zmienią się przepisy w tym obszarze?
Związki zawodowe – co warto o nich wiedzieć?