Jak prowadzić fundusz świadczeń socjalnych?

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jasno określa, instytucje jakie są zobowiązane do jego wprowadzenia. Zgodnie z nią, fundusz funkcjonuje w przedsiębiorstwach, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Wraz z nimi obowiązek powołania ZFŚS mają wszystkie instytucje publiczne, bez względu na liczbę pracowników.

Obowiązek utworzenia funduszu socjalnego

Ponadto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają, minimum 20, lecz nie więcej niż 50 pracowników. W tym przypadku obowiązuje jeden ważny warunek.  Mianowicie, z wnioskiem o utworzenie funduszu występuje zakładowa organizacja związkowa.

 

Zobacz nasze: Szkolenia kadrwo-płacowe

 

Korzyści z ZFŚS

Na samym wstępie podkreślamy(chociaż z pewnością o tym wiesz), że wsparcie otrzymać możemy jedynie na wniosek. Funduszu nie dostaniemy “z automatu”.

Najważniejszą, z praktycznego punktu widzenia kwestią, jest cel na jaki przeznaczymy środki. Możemy bowiem wykorzystać je na działalność socjalną. Co kryje się pod tym pojęciem?

Przede wszystkim mowa tu o:

– dofinansowaniu wypoczynku lub tzw. “wczasów pod gruszą”. Wniosek złożyć można wyłącznie raz w roku, po wykorzystaniu co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca ma wystarczające zasoby finansowe na ten cel, poza wypłatą świadczenia na tzw. “wczasy pod gruszą” pracownikowi, może dofinansować jego dziecku zorganizowane wyjazdy wakacyjne,

– pomocy materialnej, finansowej oraz wsparciu w przypadkach losowych m.in. paczki, zapomogi, pożyczki, pobyt w szpitalu, rehabilitacja.

-działalności sportowej i rekreacyjnej m.in. karnety na basen, kluby fitness czy siłownię oraz kulturalnej tj. bilety do kina, filharmonii,teatru,

-opiece nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz opiece sprawowanej przez nianię,

-wsparciu na cele mieszkaniowe.

Zobacz nasze: Szkolenia kadrwo-płacowe

Kogo obowiązuje fundusz świadczeń socjalnych

Czy wiesz kto po za pracownikiem i jego najbliższą rodziną ma prawo korzystania ze środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Uprawnieni do tego są także byli pracownicy- emeryci i renciści oraz ich najbliżsi.

Pracodawca, w regulaminie wewnętrznym jednostki,  ma prawo poszerzenia grupy osób uprzywilejowanych do korzystania z funduszu. Taki zapis pozwala udzielić wsparcia, tym którzy nie byli przyłączeni do niego obligatoryjnie. Zazwyczaj do kręgu osób uprawnionych do ZFŚS dołączają pracownicy tymczasowi i Ci, którzy pracują na umowę zlecenie. Pracodawca, dostępem do funduszu obejmuje większą grupę pracowników, jednak nie może pozbawić szansy na skorzystanie z jego środków osoby w pełni do tego uprawnionej.

Ważnym zagadnieniem jest wysokość przyznawanych środków. Nie są one bowiem identyczne dla wszystkich. Wysokość uzależniona jest od kwestii socjalnych, a dokładniej sytuacji materialnej i rodzinnej osoby objęte wsparciem. Największa pomoc trafia do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Wyższe zarobki, są równoznaczne z niższym wsparciem.

Prawidłowe prowadzenie funduszu socjalnego

Jeśli Twoim obowiązkiem zawodowym jest obsługa funduszu socjalnego, wspomniane przez nas kwestie mogą być dla Ciebie banalne. Informacje jakie posiadasz na pewno znacznie wykraczają po za zagadnienia przez nas omówione. Ogromna odpowiedzialność jaka spoczywa na Tobie, jest adekwatna do poziomu Twojej wiedzy.

Wiemy jednak, że bycie najlepszym w Twojej pracy wymaga wielu poświeceń. Po za wykonywaniem obowiązków musisz stale śledzić zmiany stanu prawnego, które mają duży wpływ na Twoje działania. Tempo tych zmian jest galopujące, co nie ułatwia Ci zadania.

Jesteśmy pełni podziwu dla Twojej postawy, dlatego chcemy nieco ułatwić Ci dalsze kroczenie ścieżką zawodową. Posiadamy w naszej ofercie szkolenie – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce, podczas którego wybitny ekspert przekaże Ci najważniejsze informacje, które wykorzystasz w praktyce. Zaktualizujesz i ugruntujesz swoją wiedzę. Jednocześnie zdobędziesz umiejętności, które przydadzą Ci się podczas realizowania obowiązków.

Jeśli chcesz być pewny co do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, zachęcamy Cię do rozmowy z naszym doradcą:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów bezpłatną rozmowę![/popup_trigger]

 

 

Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zasady nabycia i udzielania
Umowy cywilnoprawne – planowane zmiany w obszarze oskładkowania.
Nowe regulacje dotyczące stażu pracy: wpływ zaliczania umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej na uprawnienia pracowników i koszty pracodawców