Język angielski z dofinansowaniem

SZYBKI KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Metodą Colina Rose w Rzeszowie

 

Pragniemy zainteresować Państwa ofertą szybkich kursów języka angielskiego dla dorosłych, od podstaw, na czterech poziomach zaawansowania – od zera do C1!

Kursy prowadzone są superszybką Metodą Colina Rose®, wybieraną  m.in. przez największe spółki kapitałowe, Policję, Biuro Ochrony Rządu, Kancelarię Prezydenta, czy gwiazdy mediów i show-biznesu.

Metoda nauki języka angielskiego w Rzeszowie stosowana przez Instytut jest metodą łączoną (blended learning) i obejmuje połączenie zajęć z Trenerem Językowym w grupie na żywo wraz z pracą własną na interaktywnej, inteligentnej platformie uczącej. Instytut nie oferuje serwisu do samodzielnej nauki wyłącznie online. Z naszych doświadczeń wynika, że takie serwisy dają bardzo ograniczone możliwości uzyskania realnych postępów w komunikacji.

Metoda Colina Rose jest wyjątkowo bezstresowa i przynosi bardzo szybkie efekty. Poziom od 0 do B1, oraz od B1 do B2, osiąga się w ciągu 6 miesięcy, zamiast tradycyjnych 3-5 lat. Cena katalogowa dla klienta detalicznego to równowartość ok. 1.5-2 semestrów tradycyjnej nauki za efekt równoważny co najmniej 6 semestrom.

Niższa intensywność (tylko 1 godzina tygodniowo z lektorem plus 2-3 godziny tygodniowo na platformie internetowej) oznacza, że Metoda oszczędza czas pracownika, który może uczyć się języka angielskiego w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Zajęcia z lektorem odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych, raz w tygodniu (60 min.).

Wskaźnik rezygnacji z kursów (w tym zaniechania nauki) od 5 lat utrzymuje się poniżej 3%. W branży językowej za normę uważa się 75-80% rezygnacji.

Szybki Angielski 1.0 dla początkujących

 

CHARAKTER KURSU

Kurs angielskiego prowadzony jest w systemie „blended learning”. Łączy pracę własną online – na specjalnej, innowacyjnej platformie e-learningowej, z zajęciami „na żywo” w małej grupie (max. 6 osób) z Trenerem Językowym. Sesje w grupach w niczym nie przypominają tradycyjnych zajęć z lektorem. Są żywe i interaktywne, zaś ich przebieg jest starannie zaplanowany minuta po minucie tak, aby ściśle wiązał się z treściami, nad którymi uczestnik pracował w portalu.

Szybki Angielski 1.0 to pierwszy w świecie kurs językowy, oparty na koncepcji Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz nagrodzonych w 1981 roku Noblem badaniach Rogera Sperry nad półkulowością mózgu.

DLA KOGO?

Kurs języka angielskiego jest przeznaczony dla osób, które w poziomującym teście online Instytutu Colina Rose uzyskają poniżej 50 pkt. Zazwyczaj są to osoby zupełnie początkujące lub takie, które nie umieją przełamać bariery mówienia.

ORGANIZACJA KURSU

a) 1 x tydzień zajęcia z Trenerem Językowym (60 min)
b) 3 x tydzień monitorowana praca własna na platformie e-learningowej (ok. 45-60 min. każda sesja)
c) Czas trwania kursu: 6 miesięcy
d) Wielkość grup: 1-6 osób
e) Aktywny monitoring pracy własnej przez Trenera za pośrednictwem platformy, połączony z motywowaniem do pracy między sesjami

Ogółem kurs wymaga ok. 100-120 godzin pracy, w tym sesje z trenerem językowym „na żywo” oraz monitorowana i rejestrowana praca na platformie uczącej online.

EFEKTY

W ciągu 24 tygodni kursu uczestnicy przechodzą program, pozwalający osiągnąć poziom „samodzielności językowej”. W klasyfikacji Rady Europy jest to poziom „B1”. Potocznie można go opisać jako: „rozumiem i nie boję się mówić”. Tradycyjnymi metodami osiągnięcie tego efektu wymaga minimum 3 lat nauki.


 

Szybki Angielski w pracy 1.1

 

CHARAKTER KURSU

Kurs angielskiego obejmuje naukę ogólnego słownictwa oraz struktur gramatycznych. Jest skierowany do osób, które rozpoczynają kurs od poziomu A2 do  B1+ (średniozaawansowanego). Kurs oparty jest o system „blended learning”, co oznacza, że łączy zajęcia „na żywo” z lektorem językowym w małych grupach z nauką indywidualną na specjalnej platformie internetowej. Zajęcia są prowadzone przez lektora według określonego scenariusza tak, aby utrwalić poznany materiał, który uczeń przerabia samodzielnie na platformie językowej.

DLA KOGO?

Kurs 1.1 jest skierowany przede wszystkim do tych osób dorosłych, których celem jest posługiwanie się językiem angielskim głównie w miejscu pracy. Kurs odpowie zarówno na potrzeby osób początkujących, jak i tak zwanych „false beginners”, czyli osób, które mimo dłuższego okresu nauki języka angielskiego, nie osiągnęły  jeszcze znaczących postępów albo straciły sprawność w posługiwaniu się tym językiem.

ORGANIZACJA KURSU

a) 25 – 60 minutowych sesji z lektorem językowym
b) Dostęp do platformy internetowej przez 8 miesięcy
c) Zajęcia raz w tygodniu przez 6 miesięcy – 25 spotkań trwających 60 minut
d) Nauka indywidualna ucznia na platformie językowej minimum 1 godzina w tygodniu
e) Nadzór lektora językowego nad nauką ucznia na platformie językowej
f) Razem 50 godzin zegarowych

EFEKTY

Uczeń po odbytym kursie będzie komunikował się w języku angielskim na poziomie B1+. Znane będą mu także elementy gramatyki i zasady pisowni na poziomie średniozaawansowanym. Posiada znajomość słownictwa, w tym słownictwa z zakresu języka angielskiego biznesowego, na poziomie średniozaawansowanym. Będzie rozumiał znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw – głównie w kontekście tematów zawodowych, potrzebnych w pracy. Poradzi sobie w  środowisku pracy, tworząc spójne wypowiedzi na tematy związane z pracą i biznesem.


 

Szybki Angielski 2.0

Płynna komunikacja w pracy i życiu prywatnym

 

Kurs zorganizowany identycznie, jak Szybki Angielski 1.0 (patrz wyżej) – przeznaczony dla osób, które dążą do płynności w posługiwaniu się językiem angielskim w życiu prywatnym i w pracy. Niezwykła, niespotykana w kursach językowych, fascynująca historia bohaterów kursu – romans, wątek kryminalny i mnóstwo prawdziwych sytuacji, w których poznajemy praktyczny angielski na coraz bardziej zaawansowanym poziomie.

DLA KOGO?

Kurs językowy jest przeznaczony dla osób, które w poziomującym teście online Instytutu Colina Rose uzyskają 50-80 pkt. Zazwyczaj są to osoby, które już chętnie i bez barier rozmawiają po angielsku, ale brakuje im szerszego słownictwa i często płynności i/lub poprawności gramatycznej.

EFEKTY

W ciągu 24 tygodni kursu uczestnicy przechodzą program, pozwalający osiągnąć poziom „biegłości”. W klasyfikacji Rady Europy określa się go jako poziom „B2”. Jest to już pełna komunikacja na dobrym lub bardzo dobrym poziomie poprawności i coraz bogatszym słownictwie. Tradycyjnymi metodami osiągnięcie tego efektu wymaga minimum kolejnych 2 lat nauki.


 

Szybki Angielski 3.0

Pełna swoboda w posługiwaniu się językiem

 

Kurs opierający się na założeniach Metody Colina Rose i zasadach pracy w systemie ‘blended learning’ charakteryzujących kursy Szybki Angielski 1.0. i 2.0. Przeznaczony dla osób, które dążą do osiągnięcia pełnej swobody językowej pozwalającej na spontaniczną, ożywioną i skuteczną dyskusję w kontaktach towarzyskich i zawodowych.

Porywająca historia przenosi nas do świata emocjonującej, sensacyjnej fabuły z dwójką głównych bohaterów, starających się wyjść cało z różnych życiowych komplikacji. Jest ona pełna zwrotów akcji i sytuacji życiowych, które pozwalają nam poznać autentyczny język, idiomy i związki wyrazowe oraz gramatykę na bardzo wysokim poziomie.

DLA KOGO?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w poziomującym teście online Instytutu Colina Rose uzyskają powyżej 80 pkt. Osoby takie potrafią bardzo dobrze komunikować się w języku angielskim i chciałyby podnieść swoje umiejętności do jeszcze wyższego poziomu.

EFEKTY

W ciągu 24 tygodni kursu uczestnicy przechodzą program, pozwalający osiągnąć poziom „swobody językowej”. Klasyfikacja Rady Europy opisuje go jako poziom „C1”. Poziom ten to zupełnie nowe możliwości komunikacji oraz umiejętność formułowania skomplikowanych i jasnych wypowiedzi dotyczących złożonych a nie raz nawet abstrakcyjnych tematów.

Niemożliwe staje się możliwym! Od 2009 roku ponad 9000 naszych Kursantów zaczęło swobodnie posługiwać się językiem angielskim po zaledwie 6 miesiącach. Gwarancja osobistego trenera odpowiedzialnego za stałe motywowanie pomiędzy zajęciami.

Istnieją dwie możliwości uzyskania wsparcia
– dofinansowania do nauki języka dla firm:

1. Baza Usług Rozwojowych – środki są zwracane po zakończonym kursie, co wiąże się z początkowym pokryciem 100% wartości szkolenia. Limity zamykają się w kwocie 16 000 zł dla mikroprzedsiębiorstwa, a dofinansowanie na jednego pracownika nie może przekroczyć 8 000 zł. Jeśli więc nie wyczerpali Państwo dostępnej puli – mogą Państwo w dalszym ciągu ubiegać się o to wsparcie przy kolejnych naborach. Nasza firma jako organizator kursu wychodzi z inicjatywą nieodpłatnego opracowania dokumentacji do wniosku, którą należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Fryderyka Szopena 51.

Poziom refundacji – dofinansowania do szkolenia, kursu angielskiego zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa:

  • dla mikroprzedsiębiorstwa na poziomie 70% wartości szkolenia;
  • dla małego przedsiębiorstwa na poziomie 60% wartości szkolenia;
  • dla średniego przedsiębiorstwa na poziomie 50% wartości szkolenia.

Istnieje możliwość podniesienia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 10% dla konkretnej osoby. Powinien jej dotyczyć przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a. pracownik jest w wieku 50 lat lub więcej,
b. pracownik ma niskie kwalifikacje,
c. przedsiębiorstwo należy do grupy wysokiego wzrostu,
d. przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji,

Nie ma możliwości sumowania punktów premiowych – dodatkowe 10% przysługuje jednokrotnie.

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstwa na poziomie 100% wartości szkolenia. Nasza firma jako organizator kursu wychodzi z inicjatywą nieodpłatnego wsparcia przy tworzeniu dokumentacji do wniosku, którą należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy Alei Batalionów Chłopskich 7. Nie posiadamy na ten moment informacji o planowanym terminie kolejnego naboru.

Dofinansowane Kursy Języka Angielskiego Rzeszów

Zapytaj o szybki angielski dla firm z dofinansowaniem dla pracowników firm i grup. Jeżeli jesteś zainteresowany nauką języka angielskiego pomożemy Wam zdobyć na to fundusze. Nie przegap swojej okazji. Dofinansowaniem objęte są zarówno zajęcia angielskiego dla właściciela firmy jak i pracownika -ów firmy!

Masz pytania dotyczące języka angielskiego dla firm?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie i przedstawi możliwości.

Kontakt:

Lawendowa 1, Rzeszów

17 283 10 45

17 779 61 95

Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

Trasa dojazdu