(RE)start zawodowy II

Projekt „(Re)start zawodowy II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy -projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie projektu: 4 498 676 83 zł

Wkład UE: 4 025 131,90 zł

Okres rekrutacji do projektu został przedłużony do: 31.08.2022

Zakończenie rekrutacji z dniem 31.08.2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 180 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, pozostających poza rynkiem pracy.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa.
Formularz rekrutacyjny – Word
Formularz rekrutacyjny – PDF

Harmonogramy spotkań z doradcą:

Harmonogram spotkań z doradcą 28.04.2022.

Harmonogram spotkań z doradcą 5.05.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradcą 17.05.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradcą 24.05.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 27.05.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 03.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradcą 9.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 09.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradcą 20.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 20.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 24.06.2022 >>

Harmonogram spotkań  24.06.2022 grupowe poradnictwo >>

Harmonogram spotkań z doradca zawodowym 24.06.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradca zawodowym 1.07.2022 >>

Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe 5.07.2022 >>

Harmonogram Grupowe poradnictwo zawodowe 6.07.2022 >>

Harmonogram spotkań z doradca zawodowym 18.07.2022 >>

Harmonogram spotkań z psychologiem 18.07.2022 >>

HARMONOGRAM 19.07.2022 grupowe poradnictwo zawodowe

HARMONOGRAM 20.07.2022 grupowe poradnictwo zawodowe

HARMONOGRAM 21.07.2022 doradca zawodowy

HARMONOGRAM 22.07.2022 psycholog

HARMONOGRAM 25.07.2022 doradca zawodowy monitoring

HARMONOGRAM 02.08.2022 grupowe poradnictwo zawodowe

HARMONOGRAM 03.08.2022 grupowe poradnictwo zawodowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie kwalifikacyjne: