Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych

Czy wiesz jak ważne jest podnoszenie kompetencji pracownika oraz dążenie do prawidłowego utrzymania firmy? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek co zrobić, aby jeszcze lepiej zarządzać czy mobilizować pracownika do rzetelnej oraz sumiennej pracy? Jest kilka sposobów, jednym z nich jest możliwość dofinansowania na szkolenia dla pracowników z Bazy Usług Rozwojowych. Czym jest wspomniany BUR? Przede wszystkim jest to bezpłatna platforma dzięki której pracodawca wraz z pracownikami ma możliwość otrzymania dofinansowania w przedziale od 50 – 80%. Pułap dofinansowania zależy od spełnionych wymogów dotyczących danego projektu. Zazwyczaj brane pod uwagę są:

 • Przedsiębiorstwa delegujące pracownika/pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub wybrane usługi rozwojowe, które będą kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracownika/pracowników,
 • Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze,
 • Przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym tzw. smart specialisation,
 • Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych.

Są to jedne z główniejszych ograniczeń jakie pojawiają się podczas rekrutacji i są punktowane o większy procent dofinansowania.

Dla kogo Baza Usług Rozwojowych?

Z Bazy Usług Rozwojowych korzystać mogą mikro, małe, bądź średnie przedsiębiorstwa oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy też umowy o dzieło – jest to tzw. MMŚP.

Każdy program dotyczący dofinansowania na szkolenia przewiduje określony termin danego projektu na województwo. Najczęściej trwają one około dwóch lat, w tym czasie powtarzane są cykliczne nabory do odpowiedniego Operatora. Operatorem zaś jest podmiot realizujący działania związane z Podmiotowym Systemem Finansowania.

Baza Usług Rozwojowych – jak uzyskać dofinansowanie?

Pierwszym krokiem otrzymania dofinansowania BUR dla przedsiębiorców jest rejestracja danego przedsiębiorstwa w systemie określonej platformy. Pracodawca zainteresowany szkoleniem wybiera je spośród setki firm szkoleniowych. W ofercie Wektora Wiedzy przedstawiamy szkolenia przede wszystkim dla księgowych oraz kadrowych, ale nie tylko. Szkolenia jakie przeprowadzamy mogą dotyczyć również działań tzw. zamkniętych – dedykowanych firmie, pracodawcy oraz jego pracownikom.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do określonego Operatora. Po analizie dokumentów, pracodawca wzywany jest do zawarcia umowy. Ostatnim krokiem jest zapis na wybraną usługę w BUR.

Jeśli chcesz sprawdzić co zawiera nasza oferta ZAJRZYJ TUTAJ lub skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu weryfikacji Twoich potrzeb szkoleniowych. Na pewno znajdziesz interesujący  temat.

Nasze szkolenia oferujemy w formie online, a także stacjonarnej. Baza Usług Rozwojowych dotyczy dofinansowania dla każdego województwa na terenie Polski, mając siedzibę w określonym regionie możesz skorzystać właśnie z takiego dofinansowania.

„Kompetencje dla sektorów” – BUR dofinansowanie

Oprócz dofinansowania do szkoleń w przedziale 50-80%, istnieje również projekt w którym możesz starać się tylko i wyłącznie o 80% dofinansowanie, bez względu na kwotę jaką stanowi określone szkolenie. „Sektorowe” usługi rozwojowe dedykowane są dla MMŚP w tym przypadku z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw, ale tylko i wyłącznie działających w sektorze przemysłowym (związanym z reindustrializacją). Jednym z kluczowych wymogów przystąpienia do wskazanego projektu jest prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach danego sektora oraz posiadanie odpowiedniego numer PKD. Przedsiębiorstwa jakie mogą skorzystać ze wsparcia to branże działające dla:

 • Mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • Handlu,
 • Żywności wysokiej jakości,
 • Odzysku materiałowego surowców,
 • Komunikacji marketingowej,
 • Finansów,
 • Telekomunikacji,
 • Turystyki,
 • Budownictwa,
 • Usług rozwojowych,
 • Chemii,
 • Nowoczesnych usług biznesowych,
 • Lotniczo-kosmicznej,
 • Motoryzacji,
 • Gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora.

Jak uzyskać środki na szkolenie dla pracownika z kompetencji cyfrowych?

Jeśli działasz w jednej z wyżej określonych branż oraz znalazłeś Operatora w swoim sektorze możesz przystąpić do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. wspomniany już w tym artykule BUR. Następnie Operator weryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie złożonej dokumentacji. Po poprawnej weryfikacji określasz potrzeby przedsiębiorstwa wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji, a na zakończenie wybierasz z BUR szkolenie, które odpowiada na wskazane potrzeby.

Nic prostszego, prawda? Jeśli jesteś zainteresowany projektem zgłoś się do nas, a my wskażemy Ci odpowiednią drogę.

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP- czyli kolejne możliwości finansowania szkoleń

Trzecim projektem jakim zajmujemy się przy pomocy uzyskania dofinansowania z BUR jest Akademia Menadżera MMŚP. Dotyczy ona wsparcia szkoleniowego oraz doradczego w zakresie transformacji cyfrowej. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Ale co to znaczy? Każda firma ma chęć rozwijania się, modyfikacji procesów biznesowych oraz organizacyjnych jeśli tylko chce działać zgodnie z panującymi standardami oraz wchodzącymi w życie nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Kompetencje cyfrowe są ważnym i nieodłącznym elementem kadry zarządzającej w firmie. Budowa relacji między pracownikami czy osobami zarządzającymi w przedsiębiorstwach jest fundamentalnym tworzeniem miejsc pracy, a przede wszystkim utrzymaniem się firmy na rynku pracy. Złe podejście do pracownika, czy też złe delegowanie obowiązków często przyczynia się do strat na rzecz działalności. Z biegiem lat zmienia się tryb zarządzania, postępująca w szybkim tempie cyfryzacja uświadamia coraz bardziej, że jest jednym z większych wyzwań stojących przed kadrą menadżerską wielu firm. Reorganizacja, zmiana modeli form działania czy modeli biznesowych to jedne z wielu czynników wpływających na skuteczne zarządzanie firmą czy pracownikami.

Kto może skorzystać z Akademii Menadżera MMŚP i jaka jest jego wartość?

Przeznaczeniem dofinansowania BUR jest zdiagnozowanie potrzeb mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określenie luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, a przede wszystkim skorzystanie z usług na poziomie 80% wsparcia. Co oznacza, że wkładem własnym jest tylko i wyłącznie 20% wskazanej wartości szkolenia. Maksymalną stawką o jaką możesz się ubiegać jest aż 150 000 zł.

Wybierając interesującego Cię Operatora, u którego aktualnie przeprowadzany jest nabór przechodzisz dokładnie taką samą drogę jak w poprzednich projektach. Po pierwsze składasz odpowiedni formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi załącznikami, określasz swoje potrzeby, czekasz na poprawną weryfikację dokumentów, podpisujesz umowę z Operatorem i zapisujesz się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych. Kolejny łatwy krok dla firmy i pracowników na dofinansowanie na szkolenia.

Wskazane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Jesteś jej integralną częścią. Oceń swoje możliwości, sam zdecyduj co jest dla Ciebie najlepsze i jaką drogą pójdziesz. Pamiętaj masz wiele dróg wyboru. Postaw na doskonalenie i możliwość aktualizacji wiedzy z Bazą Usług Rozwojowych.

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteś zainteresowany szkoleniem? Zapraszamy do kontaktu.

Inne wpisy:

Zatrudnianie Pracowników Sezonowych: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki
Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie: Klucze do efektywnego porozumiewania się
Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej- jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym
Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?
Jak planować rozwój po przejściu na emeryturę?