PROJEKTY UE

 Projekt „(Re)start zawodowy”

DO POBRANIA:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny do projektu

3. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Projekt „(Re)start zawodowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0152/18, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Priorytet VII. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

 


 

Projekt „Superwoman na rynku pracy”

DO POBRANIA:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny do projektu

3. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Projekt „Superwoman na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany przez Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0151/18-00
 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Priorytet VII. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

 


Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl