Archiwum nagrań

szkoleń kadrowych

Twoje archiwalne szkolenia:

baner blog
Nowoprojektowane obowiązki pracodawców w zakresie przekazywania informacji dla pracowników od 2023 r.
baner blog
Świadczenia z ZFŚS a składki ZUS
baner blog (7)
Prawa i obowiązki pracodawców w kontekście ustawy oraz w stosunku do pracowników powołanych do służby.
baner blog (5)
Zmiana wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej
zasiłek maciezyński
Zasiłek macierzyński na listach płac od 01.07.2022 oraz inne nowości.
baner blog (1)
Praca zdalna - planowane zmiany
baner blog
Zmiany w zawieraniu umów o pracę na czas określony
baner blog
Rozliczenie wynagrodzenia obywatela Ukrainy zatrudnionego przez polską firmę i pracującego zdalnie na Ukrainie
Projekt bez tytułu (50)
Nowe wyzwania dla pracodawców
Projekt bez tytułu (50)
Jak rozliczamy umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem?

Twoje dostępy:

Najbliższe szkolenia i webinary kadrowe:

Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych
Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, PPK i US
Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych
Świadczenia nieodpłatne w VAT/PIT/CIT (prezenty, darowizny)
Międzynarodowy obrót towarowy - rozliczenie na gruncie podatku VAT z uwzględnieniem zmian
Podatek u źródła - obowiązki spoczywające na podatniku PIT i CIT nabywającym wybrane świadczenia z zagranicy
Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, PPK i US