Archiwum nagrań

szkoleń kadrowych

i materiały edukacyjne

Daniel Pałyga

Kurs Roztropnego Kadrowca - kadry od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Twoje archiwalne szkolenia:

ks
[17.07.2024] Umowy cywilnoprawne w zbiegu z innymi tytułami ubezpieczeniowymi
ks
[26.06.2024] Urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – naliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu.
ks
[12.06.2024] Delegowanie pracowników do pracy za granicą
ks
[27.05.2024] Prawo pracy i umowy cywilno prawne w biurach rachunkowych i podatkowych
ks
[16.05.2024] Urlopy pracownicze i inne nieobecności w pracy zasady wnioskowania i usprawiedliwiania
ks
[14.05.2024] Organy reprezentacji pracowników zasady współpracy z organizacją
ks
[23.04.2024] Rola sygnalistów w funkcjonowaniu pracodawców
ks
[18.04.2024] RODO w kadrach HR i płacach na wzorach dokumentów
ks
[26.03.2024] Zasiłki w praktyce podstawy zasiłkowe i prawo do świadczeń
ks
[22.03.2024] Czas pracy kierowców 2024 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności
ks
[23.02.2024] Zmiany w prawie pracy w 2024 roku kompendium wiedzy kadrowego
ks
[14.02.2024] Nadzór pracodawcy nad zatrudnionymi pracownikami
ks
[06.02.2024] Absencja chorobowa kontrola pracowników w 2024 r
ks
[31.01.2024] Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS
ks
[23.01.2024] Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy trudne przypadki
ks
[13.12.2023] Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024 r z uwzględnieniem zmian
ks
[12.12.2023] Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r poznaj aktualne przepisy
ks
[30.11.2023] Czas pracy rozliczenie w każdym systemie wraz z przykładami
baner blog
[27.11.2023] System doręczeń elektronicznych obowiązujący od 10 grudnia 2023 r
ks
[28.11.2023] Kontrola z inspekcji pracy jak się do niej przygotować
ks
[14.11.2023] mobbing molestowanie nierówne traktowanie i dyskryminacja w miejscu pracy szkolenie
ks
[23.10.2023] Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy
ks
[17.10.2023] Prawo pracy 2023 dla ekspertów
ks
[03.10.2023] Dokumentacja pracownicza krótkie szkolenie dla biur rachunkowych
ks
[27.09.2023] Kadry i płace w ii połowie 2023r kompendium wiedzy
ks
[18.09.2023] Czas pracy w 2023 roku z uwzględnieniem zmian w prawie pracy
ks
[22.08.2023] Podróż służbowa rozliczenia kadrowo-płacowe
ks
[11.08.2023] Optymalizacja zatrudniania jak efektywnie zatrudniać i zwalniać pracowników
ks
[31.07.2023] Nieobecności pracownicze po zmianach
ks
[27.07.2023] Czas pracy kierowców 2023 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności
ks
[26.06.2023] DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2023 - jak uniknąć pułapek przy dokumentacji pracowniczej oraz jak prawidłowo tworzyć regulaminy i inne porozumienia po zmianach w prawie pracy?
ks
[21.06.2023] Elektronizacja dokumentów pracowniczych w dziale kadr i hr po zmianach w Kodeksie pracy w 2023r.
ks
[30.05.2023] Czas pracy w kontekście zmian w prawie pracy
ks
[23.05.2023] Zasady wyliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
ks
[16.05.2023] Zmiany w aktach osobowych pracownika
ks
[28.04.2023] Zasiłki w 2023r wraz z omówieniem zmian dyrektywy work life balance
ks
[12.04.2023] Prawo Pracy 2023 rewolucja w przepisach Przewodnik dla działu Kadr
ks
[29.03.2023] Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna w świetle kontroli PIP i ZUS Szkolenie
ks
[21.03.2023] Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 - zmiany
ks
[28.02.2023] Składka zdrowotna roczne rozliczenie za 2022 r
ks
[22.02.2023] Prawo pracy 2023 rewolucja w przepisach
ks
[27.01.2023] Prawo pracy 2023 rewolucja w przepisach
ks
[23.01.2023] Obowiązki płatnika oraz zmiany w podatku dochodowym w 2023r.
ks
[12.12.2022] Listy płac - ćwiczenia w naliczaniu
ks
[23.11.2022] Zmiany w 2023 r.: zaliczka PIT z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło a nowy PIT-2 od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r.
ks
[25.10.2022] Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, PPK i US
ks
[14.10.2022] Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych
ks
[21.09.2022] Podróże służbowe – diety oraz inne należności.
ks
[12.09.2022] Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - problemy praktyczne
ks
[16.08.2022] ZFŚS 2022 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu praktycznym.
ks
[26.07.2022] Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianach 1 lipca 2022
ks
[22.07.2022] Dokumentacja pracownicza po zmianach - problemy praktyczne
ks
[30.06.2022] Nowy Ład - zmiany w naliczaniu listy płac od 1.07.2022
ks
[28.06.2022] Prawo Pracy 2022 – planowane zmiany dla pracodawców- Work Life Balance, praca zdalna
ks
[02.06.2022] Lista płac dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z przepisami Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.
ks
[27.05.2022] Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2022r. z uwzględnieniem planowanych zmian w związku z dyrektywą work-life balance
ks
[21.04.2022] jak najszybciej zatrudnić uchodźców z Ukrainy warsztat praktyczny

Twoje dostępy:

Najbliższe szkolenia i webinary kadrowe:

Kontrola pracodawcy w 2024 r.: PIP,US, SG i PUODO
Pracownicza teczka osobowa w praktyce - praca na przykładach
Czas pracy w praktyce
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika
RODO w kadrach, HR i płacach na wzorach dokumentów - nagranie