Archiwum nagrań

webinarów kadrowych

Twoje archiwalne webinary:

web
[11.07.2022] Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy? - Webinar
web
[12.04.2022] Jak najszybciej zatrudnić uchodźców z Ukrainy? - Webinar
web
[29.07.2022] ZFŚS 2022 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu praktycznym. - Webinar
web
[15.07.2022] Zmiany w rozliczeniach płacowych od lipca 2022 r., a kwoty wolne od potrąceń wynagrodzenia za pracę. - Webinar
web
[24.06.2022] Nowy Ład – co się zmienia w zakresie wynagrodzeń od 1.07.2022 r.? - Webinar
web
[13.06.2022] Dyrektywa Work-life balance – co się zmienia od 2.08.2022 r.? - Webinar
web
[16.05.2022] Lista płac dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z przepisami Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. - Webinar
web
[10.05.2022] Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia 2022 - Webinar

Twoje dostępy:

Najbliższe szkolenia i webinary kadrowe:

Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych
Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, PPK i US
Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych
Świadczenia nieodpłatne w VAT/PIT/CIT (prezenty, darowizny)
Międzynarodowy obrót towarowy - rozliczenie na gruncie podatku VAT z uwzględnieniem zmian
Podatek u źródła - obowiązki spoczywające na podatniku PIT i CIT nabywającym wybrane świadczenia z zagranicy
Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, PPK i US