Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz leasing

22.06.2023 | 10.00-15.00 | Arkadiusz Lenarcik

Chcesz ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sprawozdawczości finansowej w obszarze środków trwałych? Potrzebujesz upewnić się, co należy do Twoich obowiązków w tym obszarze? Czy są środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu? Jeżeli tak, to czy właściwie je klasyfikujesz i księgujesz? W Twoim rachunku zysków i strat amortyzacja jest istotną pozycją? Przepisy dotyczące amortyzacji w prawie bilansowym i w prawie podatkowym różnią się znacząco. 

Czy znasz te różnice i właściwie ujmujesz je w księgach rachunkowych? Po odpowiedzi na te pytania, zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Na zajęcia zapraszamy w szczególności:

  • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
  • pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach,
  • głównych księgowych,
  • przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką przychodów
    w rachunkowości.

 

Nasz ekspert opowie o:

  • rozliczeniu środków trwałych przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
  • ujęciu księgowym i podatkowym umów leasingu operacyjnego i finansowego,
  • prezentacji i ujawnieniu informacji w sprawozdaniu finansowym.

 

Szkolenie startuje za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zapisz się teraz, aby nie przegapić.

Dzięki zapisaniu się, przypomnimy Ci o webinarze
na dzień przed i w dniu startu.

Prowadzi:

Arkadiusz Lenarcik

Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Szkolenie jest dostępne dla użytkowników z odpowiednią subskrypcją.
Kliknij tutaj aby się zalogować
lub zarejestrować konto z dostępem do szkolenia.