Szczegóły organizacyjne szkolenia o VAT

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych
w tym pytania uczestników

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
249 zł brutto
za osobę

Najbliższe szkolenia online

Daty spotkań: 16.07, 30.07 i 13.08
Godziny spotkań: 9:00 – 11:00
Prowadzący: Maria Kowalik

Dlaczego to szkolenie podatkowe jest dla Ciebie

Liczne zmiany w podatku VAT w roku 2019/2020 objęły swym zakresem również zmianę stawek podatkowych, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Na naszym szkoleniu szczegółowo omówimy wpływ tej zmiany na rozliczenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

W części teoretycznej prowadząca wyjaśni nowe przepisy prawa odnoszące się do stosowania poszczególnych stawek podatkowych lub zwolnień podatkowych.

W części praktycznej omówimy przykłady z obszaru działalności JST z zastosowaniem nowych przepisów i przy wykorzystaniu powiązań PKWiU 2008, 2015, PKWiU 2008 i Nomenklatury Scalonej (CN).

Szkolenie składa się z trzech, dwugodzinnych spotkań online. Aby zapewnić uczestnikom rozwój i efektywne kształcenie, prowadząca przedstawi praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień oraz odpowie na wszelkie pytania.

Program szkolenia online

Spotkanie 1
W jaki sposób ustawa wprowadzająca tzw. nową matrycę stawek VAT wpłynie na rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego?
• co oznacza wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,
• zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku od towarów i usług,
• czym jest Nomenklatura Scalona (CN) i jaki ma wpływ na wysokość stawek podatkowych VAT,
• wprowadzenie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług,
• przełożenie obecnie obowiązującego PKWiU (2008) na odpowiednie kody CN lub symbole PKWiU – przykłady.
Pytania i odpowiedzi na wybrane pytania uczestników

Spotkanie 2
Skutki wprowadzenia zmian oraz ich konsekwencje dla rozliczeń podatku VAT, sposoby przeciwdziałania popełnianiu błędów:
• skutki błędnej klasyfikacji towarów i usług,
• na czym polega uproszczenie systemu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług,
• nowe załączniki do ustawy VAT, określające zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT,
• stawka 0%, zwolnienia z podatku VAT w starym i nowym PKWiU,
• przykłady stosowania powyższych zasad.
Pytania i odpowiedzi na wybrane pytania uczestników

Spotkanie 3
Od kiedy w praktyce stosować nowe stawki?
• istotne zmiany art. 41 ust. 12 – 12f Ustawy z dnia 1 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – przykłady,
• wyjaśnienia i informacje urzędowe dotyczące nowej matrycy stawek VAT,
• okres przejściowy (1 listopada – 31 marca).
Pytania i odpowiedzi na wybrane pytania uczestników

Zmiany w VAT dla JST - prowadzący

Maria Kowalikposiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, egzekucji administracyjnej, prawa karnoskarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Posiada duże doświadczenie trenerskie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Najbliższe szkolenia online

Daty spotkań: 16.07, 30.07 i 13.08
Godziny spotkań: 9:00 – 11:00
Prowadzący: Maria Kowalik