Regionalne Programy Operacyjne 

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z konkursów, które są dedykowane dla konkretnego województwa. Operatorami środków są  Urzędy Marszałkowskie lub wyznaczone odpowiednio wcześniej jednostki. Mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę/ rozbudowę, zakup środków trwałych, oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych, prace B+R, usługi doradcze, co pozwoli na wprowadzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu/ usługi. Konkursy w poszczególnych województwach są do siebie podobne pod względem tego na co można pozyskać środki, jednak posiadają też różnice. Każde województwo posiada regionalne inteligentne specjalizacje, czyli branże, które są wyjątkowo dla regionu ważne i opierają się na naturalnych zasobach regionu. Specjalizacje, w których województwo dąży do jak największej innowacyjności. Jest to wyznacznik w pozyskiwaniu środków unijnych na innowacyjne rozwiązania, ponieważ Wnioskodawca powinien wpisywać się w inteligentne specjalizacje określone dla jego regionu. W danych konkursach dużą wagę przykłada się również do zatrudniania nowych osób w firmach, które wdrażają innowacyjne rozwiązania po uzyskaniu dofinansowania oraz na wzrost przychodów/ obrotów w przedsiębiorstwie. Pokazuje to jak ważna jest cel, który chce przedsiębiorstwo uzyskać po otrzymaniu środków oraz wzmocnienie konkurencyjności.

W tych konkursach najważniejsza jest innowacyjność na tle województwa, jednak im większa skala, tym większe możliwości i szanse firmy. Poziom dofinansowania określany jest w regulaminach poszczególnych konkursów i waha się pomiędzy 35%, a 85%.  Warto podkreślić, że jest to refundacja, czyli najpierw przedsiębiorstwo opłaca faktury ze swoich środków, a następnie na ich podstawie jest zwrot w odpowiednim procencie. Środki są zarezerwowane dla przedsiębiorstwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji, co potwierdza zawarta umowa z operatorem. Po podpisaniu umowy, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac B+R, usług doradczych, budowa) powinien pamiętać o terminowych rozliczaniu wydatków. Jest to istotna kwestia, ponieważ na tej zasadzie następuje zwrot środków.

Ważne jest, aby nowe produkty/ usługi, procesy nie miały szkodliwego oddziaływania na środowisko, nie prowadziły do dyskryminacji i nierównego traktowania.

Dostępne są również programy, które dostępne są dla przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę na terenie Polski Wschodniej. Są to województwa takie jak: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko- mazurskie. W tym wypadku wyznacznikiem również są regionalne inteligentne specjalizacje, które określone są w dokumentach regulaminowych. Dofinansowanie w tym przypadku waha się pomiędzy 50%, a 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla każdego województwa są to środki, które mają ogromne znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy poprzez wprowadzanie innowacji wspomagają konkurencyjność regionu wykorzystując lokalne zasoby. W najbliższym czasie możliwe będzie uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej przez firmy z województwa:

 • podkarpackiego,
 • lubelskiego,
 • śląskiego.

Chcesz wiedzieć jak zdobyć dotacje na rozwój firmy w ramach RPO?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca dotacyjny pomoże Ci dobrać program do Twoich inwestycji.

  Wysyłając ten formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez firmę Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

  Kontakt:

  Lawendowa 1, Rzeszów

  17 283 10 45

  +48 17 779 61 95

  Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

  Trasa dojazdu