Szczegóły organizacyjne szkolenia podatkowego

Czas trwania szkolenia
4 godziny zegarowe
+ 30 minut na pytania

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
249 zł brutto
za osobę

Najbliższe szkolenia online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego to szkolenie podatkowe jest dla Ciebie

Z powodu pandemii Covid-19 powstały różne mechanizmy wsparcia przedsiębiorcy, takie jak tarcza antykryzysowa. Jednak pomimo nieskomplikowanego sposobu składania wniosków o pomoc, prawo  do skorzystania z bieżących form wsparcia może być przedmiotem kontroli po ustaniu pandemii.

Dlatego już teraz warto zabezpieczyć firmę przed koniecznością zwrotu określonych świadczeń, bądź odpowiedzialnością karną za nieprawdziwą treść oświadczeń. Osiągniesz to odpowiednio dokumentując wszystkie zdarzenia i skutki związane z pandemią.

O tym jak dokonać prawidłowej optymalizacji dokumentów w księgowości, czyli wszelkich oświadczeń, opinii, umów, porozumień, czy regulaminów dowiesz się na naszym szkoleniu. Dzięki wskazówkom naszego eksperta podatkowego, właściwie zaksięgujesz określone zdarzenia, tym samym unikając kar. Z wiedzy tej skorzysta każdy księgowy, główny księgowy, a także osoby na stanowiskach finansowych, biura rachunkowe oraz właściciele firm, bez względu na ich branżę. 

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Program szkolenia podatkowego

1. Właściwe dokumentowanie spełnienia przesłanek korzystania z tzw. tarczy antykryzysowej na wypadek kontroli po ustaniu pandemii.

2. Spełnienie wymogów dla zwolnienia z ZUS, otrzymania postojowego oraz pożyczki 5000 zł – niektóre obowiązki oddalone w czasie.

3. Pozostałe instrumenty tarczy oraz zmiany z przepisach podatkowych i terminach, o których warto pamiętać.

4. Jak należy rozumieć i dokumentować negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z Covid-19 (spadek przychodów, zwiększenie kosztów organizacji pracy, wypowiedzenie umów, zmiana stawek za świadczone usługi, zwiększenie ilości pracy względem podobnych przychodów itp.) będące podstawą utrzymania wsparcia w ramach tarczy.

5. Inne szczególne przesłanki dla uzyskania pomocy (np. brak poprawy sytuacji materialnej przy kolejnych wnioskach o postojowe dla przedsiębiorcy)

6. Wsteczne rozliczenie straty z 2020 roku poprzez korektę 2019 r.

7. Właściwe dokumentowanie przychodów z budynków będących środkami trwałymi w czasie pandemii (kwestia wypowiedzeń umów i ustalania podstawy opodatkowania)

8. Skorzystanie z ulgi na złe długi w trakcie pandemii – uwagi dla wierzycieli i dłużników.

9. Skuteczne złożenie wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku w trakcie pandemii.

10. Przesunięte obowiązki, które trzeba spełnić już w lipcu, a o których łatwo zapomnieć (m.in. raportowanie schematów podatkowych MDR, zgłoszenie osób do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych)

11. Dokumentowanie działalności B-R w trakcie pandemii w celu 2-krotnego rozliczenia kosztów prac na bieżąco.

12. Świadczenia pomocowe i zapomogi dla pracowników w czasie pandemii – nowe zwolnienia w PIT oraz potrzebne dokumenty o podkładki.

13. Kary umowne i odszkodowania w CIT, PIT i VAT – skutki podatkowe związane z ich zapłatą z uwagi na zdarzenia związane z ogólnoświatową pandemią.
a) Kary umowne i odszkodowania w kosztach firmy
b) Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z pandemią
c) Dokumentowanie przyczyn będących podstawą niewykonania usług bądź niedostarczenia towarów pod kątem kosztowego rozliczenia zapłaty kar i odszkodowań.
d) Uzgodnienia między przedsiębiorcami

14. Wydatki na rzecz pracowników związane z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach pandemii (skutki w CIT,PIT i VAT)
a) Szczególny sposób organizacji pracy w trakcie pandemii – nietypowe wydatki.
b) Praca w domu i wykorzystywanie urządzeń pracownika do wykonywania pracy (samochód, komputery, modemy, internet, oprogramowanie itp.)
c) Samochód pod domem pracownika – skutki podatkowe.
d) Wydatki BHP związane z ograniczeniem skutków pandemii.
e) Wydatki związane z podróżami służbowymi w trakcie pandemii.

15. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w CIT od 2020 roku.
a) Zgłoszenia błędnie opłaconych faktur na ZAW-NR w terminie 14 dni w trakcie pandemii
b) Kiedy błędnie opłacona faktura nie może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów?
c) Identyfikacja płatności, do których mają zastosowanie nowe regulacje (płatności w ramach transakcji przekraczających 15 tys. zł)
d) Problem usług ciągłych, przy których przekroczono limit 15 tys. zł
e) Weryfikacja kontrahentów i archiwizacja danych związanych z płatnościami.
f) Płatności gotówkowe i bezgotówkowe oraz zapłata faktur wystawionych z oznaczeniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP)

16. Podatek u źródła (WHT) w trakcie pandemii Covid-19.
a) Problemy z uzyskiwaniem certyfikatów rezydencji od firm zagranicznych w trakcie pandemii
b) Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT)
c) Identyfikacja „zakupów zagranicznych” rodzących obowiązki w podatku u źródła.
d) Jak weryfikować kontrahentów z innych krajów – lista dokumentów i czynności, które warto dokonać.
e) Obowiązki deklaracyjne i informacyjne po stronie polskiej firmy.

17. Samochód osobowy w firmie w świetle najnowszych objaśnień Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r.

18. Prowadzący odpowie na wybrane pytania uczestników.

Zmiany w VAT - prowadzący

Lech Janicki – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Najbliższe szkolenia online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!