Poniżej znajdują się przygotowane przez nas szkolenia online, dzięki którym zdobędziesz kluczowe informacje o aktualnych przepisach. Poznaj naszą ofertę szkoleń online, których tematyka jest bliska księgowym, specjalistom ds. kadr i płac, dyrektorom finansowym, pracownikom i właścicielom biur rachunkowych oraz wszystkim pozostałym przedsiębiorcom.

Kliknij w interesujący Cię temat,
by rozwinąć informacje o wybranym szkoleniu.

Włącz film o zobacz co mówią o nas:

Szkolenie ze zmian w podatku VAT
Najnowsze zmiany w podatku VAT ONLINE

Czas trwania webinaru:
6 godzin zegarowych

Omawiane zagadnienia:
1. JPK_V7M/JPK_V7K – nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.10.2020 w praktyce.
2. „SLIM VAT” – reforma upraszczająca rozliczenia w podatku VAT od 1.01.2021.
3. Nowa „matryca stawek” VAT od 1.07.2020 – praktyczne podsumowanie.
4. „Biała lista” i mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1.07.2020, zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji.
5. Paragony z NIP jako „faktury uproszczone” – ryzyka wynikające z wątpliwości interpretacyjnych.
6. Kasy online, kasy fiskalne w postaci programu komputerowego, paragony doręczane wyłącznie w postaci elektronicznej – na czym polegają i od kiedy obowiązują nowe formy ewidencji.
7. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0%.
8. Pozostałe wybrane zagadnienia wynikające oraz aktualnego orzecznictwa.

Rozliczenia roczne PIT związane z Pandemią COVID – 19

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w firmie problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Ogólnoświatowa pandemia Covid-19 w sposób istotny wpływa na kwestie tzw. świadczeń pracowniczych oraz wydatków ponoszonych na pracowników. Z jednej strony pojawiają się oszczędności i cięcia określonych wydatków (np. benefity pracownicze), z drugiej zaś wiele firm musi ponosić dodatkowe koszty związane z organizacją pracy w czasie pandemii (praca zdalna, zabezpieczenie pracowników, wydatki BHP, zakwaterowanie i wyżywienie w pracy).

Środki trwałe dla praktyków

Pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub  jesteś odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych?

Zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Głównym celem szkolenia jest omówienie głównych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11.

Dzięki uczestnictwu w przedmiotowym szkoleniu  nabędziesz wiedzę w zakresie dotyczącym ewidencji, wyceny, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.

Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości i rozterki? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia. Podczas zajęć nasz ekspert przekaże Ci najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zagadnienia.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA- prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

Jesteś pracodawcą lub pracownikiem kadr i księgowości lub biura rachunkowego?

Jeśli tak, z pewnością wiesz, że Twoja praca wymaga byś był na bieżąco co do zmieniających się przepisów.

Nie możesz zwlekać w zapoznawaniu się z nowymi normami prawnymi! Rzeczywistość w jakiej się znajdujemy od kilku miesięcy stymuluje poniekąd zmiany stanu prawnego. Pojawiają się nowe rozwiązania, możliwości zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli chcesz z nich skorzystać musisz zapoznać się z ich istotą

Estoński CIT – rewolucja w opodatkowaniu

Jesteś właścicielem firmy, głównym księgowym, pracownikiem działu księgowego lub biura rachunkowego, wykonujesz wolny zawód, czy najzwyczajniej chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności? Koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.

Z pewnością wiesz, że wraz z początkiem 2021r. wchodzą w życie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.  Rewolucja pod nazwą tzw. estońskiego CIT  wprowadzi w życie dwa modele opodatkowania pełny oraz uproszczony. Z czym to wiąże się dla Ciebie? Przede wszystkim z koniecznością pozyskania wiedzy w tym zakresie.

Zmiany w prawie pracy, ZUS i PIT od 2021 roku

Okres pandemii wymusza na pracodawcach przyjmowanie szeregu nowych rozwiązań w zatrudnianiu pracowników. Intensyfikowane działania PIP, ZUS oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy, a szczególnie w dobie COVID-19.

Czas Pracy Kierowców – rozliczanie

Omawiane zagadnienia:

 1. Ewidencja czasu pracy kierowców.
 2. Forma zatrudnienia kierowcy i jej następstwa.
 3. Okresy i systemy rozliczeniowe.
 4. Regulaminy i obwieszczenia.
 5. Normy regulujące czas pracy.
 6. Praca w porze nocnej.
 7. Godziny nadliczbowe.
 8. Należności wynikające z odbywania podróży służbowej.
 9. Ryczałty za niezapewnienie noclegu przez pracodawcę.
 10. Kierowca jako pracownik „delegowany”.

 

 

Czas Pracy Kierowców i Planowanie Przewozu Drogowego – z uwzględnieniem „pakietu mobilności”

Omawiane zagadnienia:

 1. Praktyczne aspekty czasu pracy kierowców.
 2. Planowanie przewozu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym czasu pracy kierowców.
 3. Użytkowanie tachografów.
Reguły dostaw (ICC) INCOTERMS 2020 i ich porównanie z wersją INCOTERMS 2010

Celem szkolenia jest wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę podbudowaną przykładami praktycznymi, a dotyczącą reguł INCOTERMS 2010 oraz 2020. Przedstawione zostaną zasady ogólne nimi rządzące, jak również omówiona zostanie szczegółowo każda z formuł ze szczególnym uwzględnieniem pułapek praktycznych pojawiających się w procesie korzystania z nich. W czasie trwania szkolenia prowadzący poruszy także typowe błędy w stosowaniu reguł i wskaże sposoby ich unikania.

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Polska Strefa Inwestycji (SSE / PSI)

W związku ze spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej SSE (z uwagi na zbliżający się w koniec tego programu pomocowego, co nastąpi w 2026 r.) uchwalona została (w 2018 r.) ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji (tzw. Polska Strefa Inwestycji – PSI), która zastąpiła dotychczasowe regulacje strefowe. Nowy instrument udzielania pomocy regionalnej dla inwestycji (Decyzja o wsparciu) funkcjonuje na analogicznych do regulacji SSE zasadach dlatego możliwa jest łączna prezentacja obu programów w trakcie tego samego szkolenia, ze wskazaniem na istniejące pomiędzy nimi różnice.

Jak zmiana nowelizacji KSH wpłynie na pracę w spółkach?

Kurs kierowany jest do Osób  decyzyjnych w spółkach, gdzie występuje powiązanie kilku spółek zależnych, w szczególności: Głównych księgowych, Dyrektorów finansowy, Dyrektorzy do spraw organizacyjnych, Dyrektorzy do spraw pracowniczych, osoby zarządzające zasobami ludzkimi, Osoby decydujące o strategii działania firmy, Osoby zobowiązane do realizacji zadań zleconych przez spółkę- matkę.

Branża medyczna-aktualności i zmiany podatkowe VAT, PIT, CIT 2020/2021

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zmian w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, które weszły w życie w roku 2020 oraz 2019. Dodatkowo zostaną syntetycznie przedstawione zmiany, które mają wejść w życie w 2021 roku.

Podczas szkolenia prowadzący omówi również bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży leczniczej oraz farmaceutycznej, a także aktualne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych 2021 – kluczowe zmiany
Istotne aspekty rozliczania podatku VAT przez JST

Omawiane zagadnienia:
1. Zakres opodatkowania czynności wykonywanych przez JST podatkiem VAT.
2. JST jako podatnik podatku VAT – po ogłoszeniu Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów.
3.Zasady odliczania podatku naliczonego w 2020 r.
4.Ważne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku należnego w JST.
5. Nowy JPK_VAT – sytuacje problematyczne.
6. Biała lista, mechanizm podzielonej płatności a Nowy JPK_VAT.

Zaufali nam:

 • Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o.
 • ELDAN Sp. z o.o. Sp.k.
 • Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
 • Kancelaria Premiera Rady Ministrów Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
 • AB Foods Polska Sp. z o.o
 • Pomorski Oddział RegionalnyAgricola-Lublin Sp. z o.o
 • Agrochem Puławy Sp. z o.o.
 • Agro-Top Sp. z o.o.
 • Alsecco Sp. z o.o.
 • Algontec Polska Sp. z o.o.
 • AMMA Sp. z o.o. Sp.k.

i ponad 10 000 firm i instytucji w Polsce

Chcesz lepiej poznać nasze szkolenia podatkowe online?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i opowie Ci o szkoleniach podatkowych online.

  Kontakt:

  Lawendowa 1, Rzeszów
  17 283 10 45
  17 779 61 95
  Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

  Trasa dojazdu