Sukcesja w firmie

Sukcesja w firmie, czyli jak się zabezpieczyć?

Skuteczność Sukcesji Firmy, Przedsiębiorstwa, którą gwarantujemy, zawdzięczamy osiągniętemu efektowi synergii wyspecjalizowanych podmiotów opartych o wiedzę Ekspertów Sukcesyjnych. Nie tylko skupiamy się na tym jak przedsiębiorstwo skutecznie przekazać do drugiego pokolenia, lecz przede wszystkim chcemy pokazywać z jakich narzędzi można korzystać, aby firma w ciągu najbliższych 3-5 lat urosła co najmniej 2-3 krotnie. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualnie blisko 230 000 przedsiębiorców skończyło 65 lat, a jednocześnie ponad 2 miliony podmiotów gospodarczych wraz z przedsiębiorcami nie jest przygotowanych na stratę wspólnika.

Sukcesja firmy po śmierci właściciela

Postanowiliśmy włączyć się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej przedsiębiorców mającej uświadomić, iż SUKCESJA to nie wymuszony stan po śmierci wspólnika, a wieloletni zaplanowany proces rozwoju firmy. Jako firma doradczo-szkoleniowa uświadamiamy istotę sukcesji i jej wagę w celu swobody kontynuowania działalności gospodarczej. Prezentujemy plany sukcesji jako koncepcję strategicznych zmian przeznaczonych następnemu pokoleniu z uwzględnieniem: transferu wiedzy, wartości majątkowej, władzy, sposobów rozporządzania majątkiem prywatnym.

Strategia ta obejmuje zagadnienia planowania sukcesji i celów w jakich powinna być ona przygotowana, tak by w dalszej kolejności skutecznie zapewnić kontynuację i płynność działania firmy na wypadek śmierci jednego ze wspólników, współudziałowców z jednoczesną dbałością o dalszy byt i możliwość realizacji koncepcji do jakiej została powołana.

Sukcjesja w firmie – szkolenie

Na naszych szkoleniach prezentujemy przykłady z życia wzięte, „otwierając oczy” wszystkim, którzy do tej pory omijali ten temat szeroki łukiem lub po prostu nie zastanawiali się nad tym. Sporządzenie testamentu, przygotowanie odpowiednich zapisów w statucie spółki, wykupienie polisy z uposażeniem spółki na wypadek śmierci to bardzo konkretne działania, które powinny być przeprowadzone za życia, aby nie podzielić powiedzenia „mądry Polak po szkodzie” albo „Nie wiedziałem”.

Sukcesja w firmie

Otwórz szeroko oczy i nie odkładaj tego, co ważne na później, bo nigdy nie wiadomo co przyniesie „jutro”. Zapewnij kontynuację firmie, zdolność do pracy i dalszego jej zarządzania na wypadek braku jednego z Was. Przekaż instrukcje ewentualnych zmian personalnych i organizacyjnych, pełnomocnictw, zmian optymalizujących opodatkowanie, zadbaj o polisę ubezpieczeniową.

Aby dobrze przeprowadzić planowanie sukcesyjne, zrozumieć o co w nim tak naprawdę chodzi, postaraj się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

– Czy myślałeś co stanie się z Twoim podmiotem (firmą) po Twojej śmierci lub śmierci wspólnika?

– Czy masz sporządzony testament?

– Czy istnieje zapis w statucie spółki dotyczący dziedziczenia na okoliczność śmierci?

– Czy są stworzone instrukcje i wytyczne na okoliczność blokady decyzyjnej?

– Czy zadbano o krzyżowe polisy ubezpieczeniowe wspólników jako skuteczne rozwiązanie zagadnień finansowych po naszej śmierci?

– Czy Twoja spółka (firma) może dalej prowadzić działalność gospodarczą bez jednego wspólnika?

– Czy posiadasz zabezpieczenie rezerw na spłatę ewentualnych istniejących zobowiązań firmy?

– Czy zadbałeś o uregulowanie podstaw prawnych majątku wniesionego do spółki przez wspólników?

– Czy spółka posiada przepisane na nią koncesje do dalszego jej działania, jeśli były to koncesje zapisane na jednego ze wspólników np. w spółce jawnej?

– Czy przewidziano w jaki sposób dokonasz spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika, by nie pozwolić osobom. które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i kompetencji na wejście do spółki (brak wiedzy, toksyczny charakter, różnica poglądów)?

– Czy zabezpieczyłeś i utworzyłeś w spółce odpowiednie rezerwy na wypadek spłaty podatków od spadków i darowizn?

– Co w wypadku śmierci wspólnika, co zrobić jak umrze wspólnik, co zrobić jak umrze właściciel firmy, śmierć wspólnika co z firmą?

Planowanie Sukcesji w Firmie

Jeżeli nie wiesz jak odpowiedzieć na te i inne pytania a zaciekawiła Cię tematyka dziedziczenia firmy – nie czekaj – zgłoś się do nas. Poznając Twoją konkretną sytuację, nasi doradcy sukcesyjni przygotują analizę, opracują raport sukcesyjny w którym poza stwierdzeniem stanu faktycznego zaproponują również odpowiednie kroki, aby wszystkiemu wcześniej móc zaradzić. W zależności od rodzaju firmy, jej charakteru, czy modelu zatrudnienia, formy prawnej prowadzonej działalności – plan sukcesyjny może być różnoraki. My dopasujemy go do Ciebie! Zadbaj o funkcjonowanie firmy, przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. Przygotuj ją do dalszego funkcjonowania w sytuacji, która może przydarzyć się każdemu.

Jeśli chcesz porozmawiać o sukcesji w Twojej firmie uzupełnij formularz.

Wystarczy uzupełnić formularz, a skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy najlepsze rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb!