RATOWANIE FIRM PRZED ZNACZNYMI STRATAMI LUB ŚMIERCIĄ GDY ZABRAKNIE WSPÓLNIKA.

Skuteczność Sukcesji, którą gwarantujemy, zawdzięczamy osiągniętemu efektowi synergii wyspecjalizowanych podmiotów opartych o wiedzę Ekspertów.

W ogólnopolskim cyklu konferencji nie tylko skupiamy się jak przedsiębiorstwo skutecznie przekazać do drugiego pokolenia, lecz przede wszystkim chcemy pokazywać z jakich narzędzi można korzystać, aby firma w ciągu najbliższych 3-5 lat urosła co najmniej 2-3 krotnie. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualnie blisko 230 000 przedsiębiorców skończyło 65 lat, a ponad 2 miliony podmiotów gospodarczych wraz z przedsiębiorcami nie jest przygotowanych na stratę wspólnika.

Postanowiliśmy włączyć się do ogólnopolskiej edukacji Przedsiębiorców że SUKCESJA to „wieloletni zaplanowany proces rozwoju firmy a nie stan po śmierci.”