Jak Zabezpieczyć Firmę przed Stratami na Wypadek Śmierci Wspólnika

Skuteczność Sukcesji, którą gwarantujemy, zawdzięczamy osiągniętemu efektowi synergii wyspecjalizowanych podmiotów opartych o wiedzę Ekspertów Sukcesyjnych.

W ogólnopolskim cyklu konferencji nie tylko skupiamy się jak przedsiębiorstwo skutecznie przekazać do drugiego pokolenia, lecz przede wszystkim chcemy pokazywać z jakich narzędzi można korzystać, aby firma w ciągu najbliższych 3-5 lat urosła co najmniej 2-3 krotnie. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualnie blisko 230 000 przedsiębiorców skończyło 65 lat, a jednocześnie ponad 2 miliony podmiotów gospodarczych wraz z przedsiębiorcami nie jest przygotowanych na stratę wspólnika.

Postanowiliśmy włączyć się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej przedsiębiorców mającej uświadomić, iż SUKCESJA to nie wymuszony stan po śmierci wspólnika a wieloletni zaplanowany proces rozwoju firmy.

Jako firma doradczo-szkoleniowa uświadamiamy z istotą sukcesji i jej wagą w celu swobody kontynuowania działalności gospodarczej. Prezentujemy plany sukcesji jako koncepcję strategicznych zmian przeznaczonych następnemu pokoleniu z uwzględnieniem: transferu wiedzy, wartości majątkowej, władzy, sposobów rozporządzania majątkiem prywatnym.

Strategia ta obejmuje zagadnienia planowania sukcesji i celów w jakich powinna być ona przygotowana, tak by w dalszej kolejności skutecznie zapewnić kontynuację i płynność działania firmy na wypadek śmierci jednego ze wspólników, współudziałowców z jednoczesną dbałością o dalszy byt i możliwość realizacji koncepcji do jakiej została powołana.

Na naszych szkoleniach prezentujemy przykłady z życia wzięte „otwierając oczy” wszystkim, którzy do tej pory omijali ten tamat szeroki łukiem lub po prostu nie zastanawiali się nad tym. Sporządzenie testamentu, przygotowanie odpowiednich zapisów w statucie spółki, wykupienie polisy z uposażeniem spółki na wypadek śmierci to bardzo konkretne działania, które powinny być przeprowadzone za życia aby nie podzielić powiedzenia „mądry Polak po szkodzie” albo „Bo nie wiedziałem”.

Otwórz szeroko oczy i nie odkładaj tego co ważne na później bo nigdy nie wiadomo co przyniesie „jutro”. Zapewnij kontynuację firmie, zdolność do pracy i dalszego jej zarządzania na wypadek braku jednego z Was. Przekaż instrukcje ewentualnych zmian personalnych i organizacyjnych, pełnomocnictw, zmian zmian optymalizujących opodatkowanie, zadbaj o polisę ubezpieczeniową.

Aby dobrze przeprowadzić planowanie sukcesyjne, zrozumieć o co w nim tak naprawdę chodzi postaraj się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

– Czy myślałeś co stanie się z Twoim podmiotem (firmą) po Twojej śmierci lub śmierci wspólnika?

– Czy masz sporządzony testament?

– Czy istnieje zapis w statucie spółki dotyczący dziedziczenia na okoliczność śmierci?

– Czy są stworzone instrukcje i wytyczne na okoliczność blokady decyzyjnej?

– Czy zadbano o krzyżowe polisy ubezpieczeniowe wspólników jako skuteczne rozwiązanie zagadnień finansowych po naszej śmierci?

Czy Twoja spółka (firma) może dalej prowadzić działalność gospodarczą bez jednego wspólnika?

– Czy posiadasz zabezpieczenie rezerw na spłatę ewentualnych istniejących zobowiązań firmy?

– Czy zadbałeś o uregulowanie podstaw prawnych majątku wniesionego do spółki przez wspólników?

– Czy spółka posiada przepisane na nią koncesje do dalszego jej działania, jeśli były to koncesje zapisane na jednego ze wspólników np w spółce jawnej?

– Czy przewidziano w jaki sposób dokonasz spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika, by nie pozwolić osobom. które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i kompetencji na wejście do spółki (brak wiedzy, toksyczny charakter, różnica poglądów)?

– Czy zabezpieczyłeś i utworzyłeś w spółce odpowiednie rezerwy na wypadek spłaty podatków od spadków i darowizn?

Jeżeli nie wiesz jak odpowiedzieć na te i inne pytania a zaciekawiła Cię tematyka dziedziczenia firmy – nie czekaj zgłoś się do nas. Poznając Twoją konkretną sytuację, nasi doradcy sukcesyjni przygotują analizę, opracują raport sukcesyjny w którym poza stwierdzeniem stanu faktycznego zaproponują również odpowiednie kroki, aby wszystkiemu wcześniej móc zaradzić. W zależności od rodzaju firmy, jej charakteru czy modelu zatrudnienia, formy prawnej prowadzonej działalności plan sukcesyjny może być różnoraki. My dopasujemy go do Ciebie!