Lista szkoleń i kursów

Wybierz wg. kategorii:
Wybierz wg. rodzaju:
Szukaj po województwie:
Szukaj po miastach:
Wybrane filtry – kliknij w krzyżyk aby usunąć i zacząć od nowa.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 18

Składniki listy płac – jak prawidłowo ustalić kwotę brutto? – szkolenie

Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS. Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni wolne

399,00 

Nawiązanie rozwiązanie i zmiana stosunku pracy – szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z najnowszymi praktykami i przykładami a dokładnie:      1. Problematyka w zakresie zagadnień

399,00 

Szkolenie z potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń: Na etapie zatrudnienia i zwolnienia pracownika, W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych, W przypadku

399,00 

Płace w przypadkach szczególnych – szkolenie

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom: Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/lubopodatkowania. Rozliczanie wynagrodzenia i

399,00 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – Szkolenie

Na co należy zwrócić szczególna uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

399,00 

Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ustalanie tytułów do ubezpieczeń i rozliczanie – szkolenie

  Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne

399,00 

Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia – szkolenie

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy? Wynagrodzenie za część miesiąca w wyniku ustaniu zatrudnienia lub nawiązania umowy pracę

399,00 

Prawo ubezpieczeń społecznych w praktyce szkolenie

Celem szkolenie jest usystematyzowanie wiedzy na temat podlegania składkom ZUS, omówienie zmian wprowadzonych w 2021, a w szczególności: Zasady podlegania

399,00 

Od zatrudnienia do zwolnienia – Szkolenie

28 czerwca 2021, zapraszamy na szkolenie online: ABC Kadrowca - Kadry w Pigułce Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z

399,00 

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacjach szczególnych – szkolenie

Świadczenia pieniężne. rodzaje świadczeń (nabywanie prawa i wysokość). Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany

399,00 

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce w 2021 – Szkolenie

Celem szkolenia, jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w 2021 zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę.

399,00 

Szkolenie – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Jesteś osobą odpowiedzialną za obsługę ZFŚS w swoim miejscu pracy i jednocześnie chcesz zapoznać się z aktualnymi informacjami z zakresu funkcjonowania Zakładowego

399,00 

Pułapki i możliwości Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 – Szkolenie

Na szkoleniu omówiona będą założenia PPK, ale w ujęciu praktycznym w zakresie praw i obowiązków działu kadr w zakresie planowania, wdrażania

399,00 

Szkolenie Czas Pracy Kierowców i Planowanie Przewozu Drogowego

Biorąc pod uwagę zmiany w prawie dotyczące planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców, wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom  i proponujemy szkolenie

399,00 

Szkolenie Czas Pracy Kierowców – rozliczanie

Nie mamy jakichkolwiek wątpliwości co do posiadanej przez Ciebie wiedzy na temat różnic w specyfice rozliczania czasu pracy i należności przysługujących kierowcom podczas podróży

399,00 

Lista płac – Szkolenie

TEMAT: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac. Nasze szkolenia płacowe pokazują jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń i

399,00 

Pracownicze Plany Kapitałowe, wdrożenie i rozliczanie – Szkolenie

Sam wiesz najlepiej, że nieznajomość prawa szkodzi. Obowiązki oraz związana z nimi odpowiedzialność za podejmowane przez Ciebie decyzje, wymaga byś

399,00 

Czas pracy kierowców w transporcie drogowym – 2 dni praktycznych warsztatów

Na zajęciach wskazane zostaną najnowsze oraz planowane zmiany w zakresie czasu pracy kierowców. Szkolenie pozwoli przybliżyć zawiłości „pakietu mobilności” oraz jego wpływ

900,00 

Wybierz kurs/szkolenia wg. kategorii: