Szkolenie Zmiany Podatkowe VAT, PIT, CIT w 2021r w Branży Medycznej

Pracujesz w branży leczniczej czy farmaceutycznej i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego? Zapraszamy Cię na nasze szkolenie z podatków w placówkach medycznych. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zmian w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, które weszły w życie w roku 2020 oraz 2019. Dodatkowo zostaną syntetycznie przedstawione zmiany, które mają wejść w życie w 2021 roku.

Podatki w branży leczniczej – szkolenie

Podatki dochodowe oraz podatek VAT w usługach medycznych

Podczas szkolenia prowadzący omówi również bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży leczniczej oraz farmaceutycznej, a także aktualne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dowiesz się na nim m.in: o podatkowym rozliczaniu używania samochodów osobowych, kosztów związanych z reprezentacją, reklamą oraz działaniami marketingowymi, przychodów zwolnionych z CIT i warunków stosowania zwolnienia, estońskiego CIT, uznania spółki komandytowej za podatnika CIT, podatkowego rozliczenia otrzymanych darowizn, podwyższenia limitu kosztów uzyskania przychodu dla pracowników, nowej matrycy VAT, nowego JPK wraz z deklaracją (przegląd kodów GTU), zmian zasad rozliczania faktur korygujących, możliwości stosowania kursu walutowego dla VAT, zmian terminu odliczenia podatku VAT, zasad dokumentowania transakcji w podmiotach leczniczych, zasad obliczania proporcji i korekt podatku VAT.

Dodatkowe informacje o szkoleniu ze zmian podatkowych w branży leczniczej/medycznej:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

 

I. Istotne zmiany CIT 2019/2020, planowane zmiany 2021 oraz przegląd istotnych wyroków oraz interpretacji
1. Przegląd istotnych zmian wprowadzonych w latach 2019/2020
a. zasady rozliczania strat z lat ubiegłych ,
b. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych – zasady stosowania przez wierzyciela i dłużnika przy zaliczkach i w rozliczeniu rocznym,
c. zmiana definicji małego podatnika oraz zasady stosowania stawki 9% CIT,
d. podatek minimalny CIT od nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
e. wyłączenia z kosztów podatkowych płatności: na rachunek nie znajdujący się w Wykazie podatników VAT oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności,
f. podatkowe rozliczenie otrzymanych/przekazanych darowizn, w tym m.in. darowizn związanych z COVID.

2. Omówienie planowanych zmiany na 2021 r., w tym m.in.:
a. „estoński CIT”,
b. fundusz na cele inwestycyjne,
c. uznanie spółki komandytowej za podatnika CIT.

3. Przegląd wybranych interpretacji oraz orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie CIT wydanych dla branży leczniczej
a. podatkowe rozliczenie używania samochodów osobowych,
b. rozliczenia z pracownikami oraz współpracownikami, w tym m.in. świadczenia na ich rzecz, finansowanie szkoleń, udziału w konferencji,
c. przychody zwolnione z CIT – warunki stosowania zwolnienia,
d. koszty związane z reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych, w tym m.in. konsumpcja z kontrahentami mające na celu promocję
produktów leczniczych, sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów, a także udział w targach/organizacja stanowisk wystawowych,
e. składki członkowskie na rzecz organizacji branżowych.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych – aktualne i planowane zmiany przepisów, omówienie wybranych interpretacji i orzeczeń
1. Przegląd istotnych zmian wprowadzonych w latach 2019/2020
a. podwyższenie limitu kosztów uzyskania przychodu dla pracowników,
b. wprowadzenie zwolnienia PIT dla podatników do 26 roku życia,
c. podwyższenie limitów przychodów zwolnionych z PIT.

2. Przegląd wybranych interpretacji oraz orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie PIT wydanych dla branży leczniczej
a. odszkodowanie dla pracownika na podstawie wyroku sądu po rozwiązaniu umowy z tytułu COVID a opodatkowanie PIT,
b. świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – ciągłe zmiany interpretacji organów vs orzecznictwo NSA,
c. prezenty i inne świadczenia przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji, w tym również sprzedaż premiowa, konkursy, programy
lojalnościowe.

III. Istotne zmiany VAT 2019/2020, planowane zmiany 2021 oraz przegląd istotnych wyroków oraz interpretacji
1. Przegląd istotnych zmian wprowadzonych w latach 2019/2020
a. zasady obowiązkowego Mechanizmu Podzielonej Płatności – warunki, limit, zbiorcze płatności, zaliczka, kompensata,
b. nowy JPK wraz z deklaracją – przegląd kodów GTU (w tym kodu GTU_09) oraz innych oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów,
c. nowa matryca VAT, w tym zasady występowania z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej,
d. zmiany dotyczące kasy fiskalnej, w tym przesunięcie w czasie obowiązywania dla niektórych branż kas on line.

2. Omówienie planowanych zmiany na 2021 r. – tzw. pakiet SLIM VAT
a. zmiana zasad rozliczania faktur korygujących,
b. nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT,
c. zmiana terminu odliczenia podatku VAT.

3. „Przegląd wybranych interpretacji oraz orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie CIT wydanych dla branży leczniczej
a. zasady dokumentowania transakcji w podmiotach leczniczych – kiedy należy wystawić fakturę, faktura zaliczkowa i końcowa, faktura do
paragonu oraz faktura uproszczona,
b. świadczenia nieodpłatne w branży farmaceutycznej, w tym nieodpłatne dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług,
c. proporcja VAT – zasady obliczenia proporcji, korekta VAT (roczna i wieloletnia),
d. spory w zakresie stosowania zwolnienia z zakresu podatku VAT.

Prowadzący

Agnieszka Sadowska – doradca podatkowy. Od 2011 roku współpracuje jako wykładowca z firmami szkoleniowymi. Obecnie jako Menedżer ds. Podatków w polskiej Grupie Kapitałowej z branży finansów przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla Pionu Finansowo-Księgowego, które dotyczą nie tylko zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego, ale również przeglądu najnowszego orzecznictwa, czy interpretacji w zakresie istotnym dla działalności Grupy Kapitałowej.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Zaufali nam:
Skip to content