Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT przez JST – Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie online z podatku VAT w JST. Celem szkolenia z rozliczania podatku VAT przez JST jest przedstawienie problematycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, po wprowadzeniu licznych zmian w ustawie VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Podatek VAT w JST Szkolenie

Nowa ewidencja JPK VAT

Zmiany te wynikają z tzw. Pakietu SLIM VAT, Nowej Matrycy Stawkowej, Nowego JPK_VAT, jak widać w praktyce ich stosowania pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące poprawności ich zastosowania w rozliczeniach podatkowych JST i ich jednostek organizacyjnych. Najważniejsze i jednocześnie powodującej najwięcej problemów w ewidencjonowaniu i rozliczaniu podatku VAT, to nowe przepisy wprowadzające nowe zasady korygowania podatku należnego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego; korygowania faktur.

Ponadto na szkoleniu z VAT będą omawiane również problematyczne zagadnienia dotyczące nowej ewidencji VAT, stawek podatkowych, wpływu umorzeń należności kontrahentów JST/JO/ZB(COVID-19) na podstawę opodatkowania, opodatkowanie dotacji, rozliczania mediów przy umowach użyczenia, podstawy opodatkowania przy zamianie nieruchomości (w sytuacji, gdy JST zamienia nieruchomość zwolnioną z podatku VAT na nieruchomość opodatkowaną podatkiem VAT) oraz inne wątpliwe zagadnienia zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Podatek VAT w JST – nowa ewidencja JPK VAT:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 14:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

 

1. Podatek należny:
• Obowiązek podatkowy z uwzględnieniem zmian – najczęściej spotykane sytuacje w jednostkach samorządu terytorialnego
i ich jednostkach organizacyjnych.
• Podstawa opodatkowania po zmianach – definicja, zmiana podstawy opodatkowania w wyniku korekty “in plus”, “in minus”,
dotacja jako podstawa opodatkowania, wyliczenie podatku rachunkiem “w stu” i “”do sta “.
• Umorzenie czynszu a podstawa opodatkowania – stanowisko organów podatkowych.
• Podstawa opodatkowania dla zamiany nieruchomości – szczególny przypadek.
• Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu.
• Refakturowanie a obowiązek podatkowy – nie wszystko podlega refakturowaniu.
• Zasady wystawiania i korygowania faktur – problemy występujące w praktyce rozliczania.
• Rejestracja faktur w przypadku dokonywania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej – zmienione zasady.
• Fakturowanie zaliczek – ważne stanowisko organów podatkowych dotyczące oznaczania nabywców na fakturze.
• Kontrowersje wokół rozliczania zaliczek dla najmu i dzierżawy.
• Obniżone stawki podatkowe w świetle wiążących informacji stawkowych.
• Nowa ewidencja sprzedaży – faktura jako podstawa wpisu do części ewidencyjnej JPK_VAT oraz inne dokumenty.
• Kontrowersje wokół daty wystawienia i daty sprzedaży na fakturach.

2. Podatek naliczony:
• Definiowanie źródła odliczenia podatku naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
• Terminy odliczania podatku naliczonego po zmianach przepisów.
• Zakupy, które nie dają prawa do odliczenia podatku zaliczonego.
• Obowiązek stosowania odliczania przy użyciu współczynnika struktury sprzedaży i pre-współczynnika.
• Współczynniki wstępne i ostateczne – w świetle stanowiska organów podatkowych.
• Korekta jednoroczna i korekty wieloletnie.
• Zmiana przeznaczenia towarów lub usług w okresie korekty.
• Ewidencja zakupu po zmianach – ujęcie faktur zakupowych w nowym JPK_VAT .

Prowadzący

Maria Kowalik – posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, prawa karnoskarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji. Posiada duże doświadczenie trenerskie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, uzupełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z naszym doradcą.

Program zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

Opiekun szkolenia i doradca ds. dofinansowań:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
Zaufali nam: