Czas pracy kierowców 2023 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności

27.07.2023 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Poszukujesz szkolenia, w którym zebrane zostały wszystkie zmiany wprowadzone w 2022r. dotyczące czasu pracy kierowców? Chcesz upewnić się czy dobrze radzisz sobie z zastosowaniem regulacji zawartych w Pakiecie Mobilności? Interesuje Cię nie tylko wiedza teoretyczna ale także omówienie realnych przykładów przez byłego Inspektora Pracy? 

Wszystko to znajdziesz właśnie na tym spotkaniu!

 

W szczególności na szkolenie zapraszamy:

 • pracodawców, 
 • właścicieli firm transportowych, 
 • osoby zarządzające przedsiębiorstwami, 
 • pracowników działów kadr i płac,
 • ale osoby spoza tych dziedzin również będą mile widziane!

 

Na spotkaniu dowiesz się m.in. o:

 • najnowszych zmianach w temacie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem zmian w pakiecie mobilności oraz zmian w ustawach dotyczące planowania i rejestrowania czasu pracy, delegacji, dyżurów oraz innych zmian jakie zostały wprowadzone w 2022 r.,
 • zatrudnianiu, kontrolowaniu i rozliczaniu kierowców w czasie wykonywania jazd i przewozów osób i/lub rzeczy zgodnie w wymogami RP i UE,
 • najlepszych rozwiązaniach w zakresie stosowania nowych uregulowań,
 • zagrożeniach dla organizacji dotyczących zatrudniania i współpracy z kierowcami przy wykonywaniu zdań transportowych w 2023 roku.

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

PROGRAM SPOTKANIA

Nowy dokument – Karta kwalifikacji kierowcy

 • wnioskowanie,
 • wymogi formalne.

 

Zmiany w zatrudnianiu kierowców

 • likwidacja delegacji,
 • zmiany w indywidualnych rozkładach czasu pracy kierowców,
 • nowe regulacje dotyczące dyżurów kierowców,
 • obowiązek prowadzenia harmonogramów dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy,
 • doprecyzowanie sposobów prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców,
 • wprowadzenie obowiązku corocznych oświadczeń dotyczących zatrudnianych kierowców,
 • licencje na przewozy od 2,5t dmc do 3,5t dmc,
 • zmiany w wysokości kar za nieprawidłowości.

 

Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r.

 • kabotaż,
 • obowiązek powrotu do kraju,
 • zakaz odpoczynku w kabinie,
 • konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobilności.

 

Czas pracy kierowców

 • metody planowania czasu pracy kierowcom,
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
 • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców,
 • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy).

 

Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

 • zmiany w odpoczynkach dla kierowców obowiązujące w COVID-19,
 • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów,
 • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy,
 • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania,
 • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu,
 • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach.

 

Dokumentowanie czasu pracy kierowców

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy oraz przewożącego osoby,
 • rozliczanie składników wynagrodzeń kierowców po zmianach ze stycznia 2022 roku,
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE,
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce,
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu.

 

Czas pracy

 • obowiązujące zmiany związane z COVID-19 w okresie pandemii,
 • nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE,
 • pojęcie czasu pracy kierowców,
 • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
 • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy.

 

Podróż służbowa 

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych w nawiązaniu do wprowadzonych zmian,
 • metody naliczania i rozliczania delegacji.

 

Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP,
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca