Kurs
Roztropnego

Kadrowca

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Zapraszam, Daniel Pałyga
były Inspektor Pracy

Jeśli...

...to zapraszam Cię na Kurs Roztropnego Kadrowca od podstaw

Kurs Roztropnego Kadrowca to intensywny program szkoleniowy, który ma na celu dostarczenie Tobie wiedzy pozyskanej przez moje doświadczenie i praktycznych umiejętności jakie pozyskałem przez ponad 10 lat pracy w tej branży!

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją karierę w dziedzinie kadr, czy też chcesz ugruntować swoje istniejące umiejętności, ten kurs zapewni Ci solidne podstawy do skutecznej pracy w dziale kadr.

Obejmuje najważniejsze aspekty pracy w HR, takie jak prawo pracy, proces rekrutacji i selekcji, obliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Czego się nauczysz na tym kursie?

Podczas kursu kadrowego od podstaw zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych aspektów pracy w dziale kadr.
A przede wszystkim:


PROGRAM KURSU
(40 godzin wideo):

MODUŁ 1 - Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Rodzaje umów o pracę 
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Źródła prawa wewnątrzzakładowego
 5. Zakaz konkurencji oraz podnoszenie kwalifikacji
 6. Dane osobowe – RODO
 7. Badania medycyny pracy
 8. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Procedura zatrudniania kandydata na pracownika – kwestionariusze osobowe, świadectwa pracy, uprawnienia i pozostała dokumentacja
 10. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 1 – oświadczenia wewnętrzne
 11. Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika cz. 2 – dokumentacja zewnętrzna
 12. Zawartość akt osobowych
 13. Digitalizacja i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 14. Informacja z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy – dodatkowe informacje dot. wykonywania pracy
 15. Równe traktowanie, zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi
 16. Zmiany w umowach o pracę, wypowiedzenia zmieniające i inne porozumienia
 17. Rozwiązywanie stosunku pracy cz. 1 – rodzaje
 18. Rozwiazywanie stosunku pracy cz. 2 – sposoby i zachowania
 19. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 20. Osoby chronione przed rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy o pracę
 21. Świadectwo pracy
 22. Kary za nieprawidłowości w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników lub współpracowników

MODUŁ 2 - Czas pracy i urlopy

 1. Pojęcie i uwarunkowania czasu pracy
 2. Nieobecności w pracy i ich usprawiedliwianie – ustalenia z pracowdawcą
 3. Nieobecności – inne nieobecności wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
 4. Zwolnienia chorobowe i opieka
 5. Delegacje służbowe
 6. Praca zmianowa
 7. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 8. Norma i wymiar czasu pracy
 9. Okresy rozliczeniowe i ich wpływ na wykonywanie pracy
 10. Tworzenie harmonogramów i rozkładów pracy
 11. Ruchomy system czasu pracy oraz wyjścia prywatne pracowników 
 12. Systemy czasu pracy
 13. Pojęcie nadgodzin
 14. Naliczanie i rozliczanie nadgodzin
 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 16. Pojęcie dyżurów w pracy
 17. Praca zdalna
 18. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 19. Prawo do pierwszego urlopu, plany urlopów i naliczanie urlopu wypoczynkowego
 20. Wnioskowanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego
 21. Urlop na żądanie oraz urlopy bezpłatne
 22. Kary za nieprawidłowości dotyczące czasu pracy i urlopów wypoczynkowych

MODUŁ 3 - Rodzicielstwo

 1. Ciąża pracownicy i inne uprawnienia pracownicze związane z ciążą
 2. Urlop macierzyński – uwarunkowania udzielenia
 3. Urlop rodzicielski 
 4. Urlop wychowawczy
 5. Uprawnienia rodziców u pracodawców 
 6. Kary za nieprawidłowości dotyczące rodzicielstwa

MODUŁ 4 - Prawa i obowiązki w stosunkach pracy

 1. Prawa i obowiązki pracodawcy
 2. Prawa i obowiązki pracownika 
 3. Kontrola trzeźwości
 4. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 5. Odpowiedzialnośc materialna pracownika
 6. Karanie pracowników
 7. Systemy wynagrodzeń i premiowania pracownika
 8. Obowiązki w zakresie bhp
 9. Ocena ryzyka zawodowego
 10. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku pracy
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn, urządzeń i pomieszczeń pracy
 12. Kary za nieprawidłowości dotyczące wykonywania funkcji pracodawcy oraz bhp

MODUŁ 5 - Zatrudnianie cudzoziemców

 1. Pojęcie cudzoziemca oraz różne kategorie cudzoziemców zatrudnianych w Polsce
 2. Znaczenie legalnego pobytu dla legalnego zatrudnienia cudzoziemców
 3. Dokumentacja wymagana przy zatrudnianiu cudzoziemców
 4. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę – wyjątki wynikające z prawa RP i UE
 5. Osoby zatrudniane na podstawie zezwolenia na pracę
 6. Osoby zatrudniane na podstawie oświadczeń rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 7. Zezwolenia jednolite na pobyt i pracę
 8. Praca na podstawie zezwoleń na pracę sezonową
 9. Delegowanie pracowników do wykonywania pracy w RP i poza RP
 10. Kary za nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców

Cena kursu:

1190 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Opinie o kursie

Kurs bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Duża dawka aktualnej wiedzy przekazana w przystępny i przyjemny sposób. To mój kolejny kurs od Wektor Wiedzy i szczerze POLECAM!!!

Po obejrzeniu szkolenia Roztropny Kadrowiec oraz zapoznaniu się z programem całego szkolenia informujemy, iż poruszana tematyka obejmuje całość zagadnień niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych w firmie. Naszym zdaniem będzie szczególnie przydatny dla osoby początkującej , która stawia pierwsze w zakresie kadr i prawa pracy. Ponadto doceniamy wiedzę i doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie.

Po odsłuchaniu kilku lekcji kursu Roztropny Kadrowiec uważam, że lekcje są prowadzone szczegółowo, jasno i profesjonalnie. Polecam ten kurs wszystkim zaczynającym pracę w kadrach.

Jak wygląda kurs?

Teoria w praktyce

W kursie poznasz historię 6 bohaterów, gdzie każdy z nich potrzebuje indywidualnego podejścia prawnego, innych dokumentacji i umów. Każdy z nich będzie zatrudniony w innej branży!

Dzięki tym bohaterom poznasz potencjalne zagrożenia dla Ciebie i Twojej organizacji. Zaprezentuję Ci różne niedogodności wynikające z nieprzestrzegania przepisów. 

Przedstawię Ci również działania, których wykonywanie może skutkować mandatami i innymi karami! Więc to nie będzie tylko teoria lecz praktyka, oparta na moim ponad 10 letnim doświadczeniu!

Chcesz zapoznać się z lekcjami zanim dołączysz do kursu?

Wystarczy kliknąć poniżej, a następnie 
postępować zgodnie z instrukcją:

Twoja nauka krok po kroku:

Wsparcie

Certyfikat Zawodowy

Specjalista ds. Kadr, kod zawodu 242307

Wzory dokumentów

To jedyny taki kurs w Polsce, który Cię nauczy, a nie tylko uczy!

To jedyny taki kurs w Polsce, oparty na przykładach z życia w różnych branżach, a nie tylko sucha teoria.

Kim jestem?

Nazywam się Daniel Pałyga. Jestem trenerem z wieloletnim doświadczeniem
i specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Swoje życie zawodowe zaczynałem w instytucjach publicznych, w których mogłem wykorzystywać wiedzę teoretyczną ze studiów zaocznych w praktyce.

W trakcie pracy w Urzędzie Wojewódzkim kontrolowałem legalność zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, co bardzo przydało mi się w pracy w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Praca w FGŚP w zakresie kontaktów z osobami poszkodowanymi przez pracodawców, niewypłacalnymi pracodawcami; komornikami i syndykami masy upadłości oraz cykliczne uczestniczenie w postępowaniach sądowych przed sądami pracy, cywilnymi, gospodarczymi z ramienia FGŚP w znaczący sposób wpłynęły na moje szerokie podejście do tematu prawa pracy.

Przez kilka lat pracowałem także w Agencji Zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat w PIP w Opolu. Praca w Inspekcji Pracy pozwoliła mi ukształtować podejście do wykonywanych obowiązków w zakresie prawnym (doświadczenie zawodowe, studia), ekonomicznym (praca w podmiocie prywatnym) oraz praktycznym (wykonać pracę raz a dobrze, pamiętając o ewentualnych konsekwencjach prawnych) tak, że mogłem przejść do nowych wyzwań i proponować pracodawcom/zleceniodawcom i innym podmiotom wsparcie dotyczące: teorii, praktyki oraz dywersyfikacji ryzyka w aspekcie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Organizator:

Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć. Szkolimy rocznie średnio 7000 pracowników działów kadrowychksięgowych i organizujemy szkolenia dopasowane dla firm..

Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach. Zapraszamy Cię do naszego kursu!

Ile kosztuje kurs?

1190 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Opinie o kursie

Kurs bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Duża dawka aktualnej wiedzy przekazana w przystępny i przyjemny sposób. To mój kolejny kurs od Wektor Wiedzy i szczerze POLECAM!!!

Po obejrzeniu odcinków szkolenia Roztropny Kadrowiec oraz zapoznaniu się z programem całego szkolenia informujemy iż poruszana tematyka obejmuje całość zagadnień niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych w firmie. Naszym zdaniem będzie szczególnie przydatny dla osoby początkującej , która stawia pierwsze w zakresie kadr i prawa pracy. Ponadto doceniamy wiedzę i doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie.

Po odsłuchaniu kilku lekcji kursu Roztropny Kadrowiec uważam, że lekcje są prowadzone szczegółowo, jasno i profesjonalnie. Polecam ten kurs wszystkim zaczynającym pracę w kadrach.