#5 Jak zdobyć dotację na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R)

Jak Zdobyć Dotacje na Wdrożenie Prac Badawczo Rozwojowych

Dotacje na rozwój to bardzo wartościowe i wiele wnoszące wsparcie dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wiele firm próbuje je uzyskać, jednak po drodze okazuje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, aniżeli tylko złożenie podania. Sprawy mają się nieco bardziej skomplikowanie, jednak wbrew pozorom nie jest to też tak trudne. Potrzeba spełnienia kilku warunków, cierpliwości, wygospodarowania pewnych zasobów finansowych, ludzkich i czasowych oraz starannego przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych – i uzyskanie dotacji jest w Twoim zasięgu. Poniżej nieco rozwijamy te kwestie.

Prace badawczo-rozwojowe, a możliwość uzyskania dotacji

Fakty są takie, że już od roku 2020 możliwość uzyskania jakichkolwiek znaczących dotacji na rozwój, bez przeprowadzonych i udokumentowanych wcześniej prac B+R będzie praktycznie niemożliwe. Gdyby się zastanowić, ma to głęboki sens – jeżeli udzielać dotacji, to firmom które wiedzą czego chcą i dlaczego. To właśnie takie firmy z największym prawdopodobieństwem właściwie zagospodarują uzyskane środki finansowe. By natomiast to wiedzieć i móc niepodważalnie udowodnić, potrzebujemy.. prac badawczo-rozwojowych. O tym jak przeprowadzić prace B+R pisaliśmy więcej w tym wpisie.

Spełnienie warunków

W grę wchodzi także spełnienie pewnych warunków, takich jak np. 5 pełnych etatów średniorocznie za poprzedni rok, wkład własny, czy wykazanie pewnego przychodu za rok poprzedni. Są to tylko przykładowe warunki, ponieważ mogą się one różnić np. w zależność od projektu czy regionu, jednak chodzi tutaj o sam fakt ich obecności i świadomości, że takowe istnieją (skontaktuj się z nami, a bezpłatnie podpowiemy Ci jakie warunku należy spełniać w Twoim przypadku).

Wniosek o dotację

Jeżeli posiadasz raport z przeprowadzonych prac B+R i ich rezultatu, który wykazuje potrzeby Twojej firmy, oraz jeśli spełniasz powyższe warunki – możesz starać się o dotację. W tym celu należy złożyć wniosek o dotację potrzeby firmy, wynikłej z prac B+R. Tak się składa, że tym się właśnie zajmujemy 🙂 Skontaktuj się z nami, a zrobimy w tym kierunku co potrzeba. Po złożeniu wniosku czekamy na rozpatrzenie 90 dni.

Realizacja dotacji i rozliczenie

Jeżeli wszystko poszło po naszej myśli, to dotacja została Ci przyznana. Teraz pozostaje kwestia realizacji dotacji, tj. Zakupu potrzebnych zasobów o których dotację się starałeś, oraz rozliczenie dotacji – to ostatnie może zrobić Twój księgowy, ale możesz też zrobić to we współpracy z nami. Chętnie pomożemy!)

Podsumowanie

Droga do uzyskania środków z UE ma kilka schodów, jednak, jak miałeś okazję przekonać się czytając ten wpis, wbrew pozorom nie jest ona tak trudna jak mogłoby się wydawać. Z tego powodu zdecydowanie warto przeprowadzić prace B+R by zdobyć dotację – to trampolina dla rozwoju firmy i skalowania jej działań i wyników. Warto z niej skorzystać!

Jeżeli chcesz zrobić to już teraz – pomożemy Ci!

Zapisz się na bezpłatną konsultację ws. pozyskania dotacji na prace B+R, na ich wdrożenie, albo też oba te projekty.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do formularza kontaktowego.

...czytaj dalej

#4 Jak zdobyć dotację na prace badawczo-rozwojowe (B+R)

Dotacje z UE na Prace Badawczo Rozwojowe dla Firm

Prace badawczo-rozwojowe to trampolina do rozwoju firm.

To dzięki nim firmy poszerzają swój zasób wiedzy, w rezultacie czego ulepszają istniejące lub tworzą nowe rozwiązania. Stąd już o krok do większej konkurencyjności na rynku i precyzyjniejszego trafiania w potrzeby Klientów, a co za tym idzie – większych przychodów i udziału w rynku.

Jeżeli są to kwestie, na które w Twojej firmie zwraca się uwagę, to prace badawczo-rozwojowe są tym, czego na pewno Twoja firma potrzebuje. Poniżej o tym, jak zdobyć środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe.

 Podstawa B+R – konkretny pomysł

Chcąc zdobyć dotację na przeprowadzenie prac B+R, potrzebujesz wiedzieć co konkretnie chcesz zbadać. Warto w tym miejscu zadać sobie pytania takie jak:

Co chcesz udoskonalić w aktualnym produkcie, procesie, urządzeniu?

Jakie nowe rozwiązanie stworzyć, niedostępne dotychczas na rynku?

Jakie niedoskonałości ma produkt, proces czy urządzenie, które chcesz usunąć?

Pomysł to punkt wyjścia do dalszych starań o dotację na prace B+R, a bez niego nie ma mowy o pozyskaniu środków finansowych. Natomiast mając konkretny pomysł, należy rozpisać zakres prac nad nim, tj. nad czym są planowane prace i czego chcemy się dowiedzieć (skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci jak zrobić to właściwie).

Znalezienie jednostki badawczej, która przeprowadzi prace B+R

Dotację zdobywamy na prace B+R, które będą prowadzone we współpracy z zewnętrzną jednostką naukową. By nawiązać taką współpracę, organizujemy przetarg, który wyłoni właściwą organizację. To ona precyzyjnie oszacuje koszt prac nad Twoim pomysłem.

 Sformalizowanie współpracy – podpisanie umowy i wniosku

Jeśli oferta organizacji która wygrała przetarg zostanie przez Ciebie zaakceptowana, to kontaktujemy się z nią, pomagamy Ci przy skonstruowaniu i podpisaniu z nią umowy, oraz zajmujemy się napisaniem wniosku o dotację. Dalej pozostaje już tylko czekać na przyznanie oczekiwanych środków.

 Przyznanie dotacji i start prac B+R

Na tym etapie przekazujemy Ci informację, czy wniosek „przeszedł”. Jeśli tak – podpisujemy umowę z PARP, czyli Polską

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, u której to staramy się o Twoją dotację.

 W tym momencie startują prace B+R. Będzie to wymagać utrzymywania kontaktu z Twojej strony z jednostką która je przeprowadza, w celu jak najskuteczniejszego ich wykonania. Po ich wykonaniu otrzymujesz z PARP’u zwrot środków, nawet do 85% całej inwestycji (w zależności od wysokości dofinansowania w danym regionie kraju/branży).

 Prace B+R zostały wykonane – ale co dalej?

Po całym tym procesie wiesz już, jakie ulepszenia np. istniejącego produktu, urządzenia, usługi, czy procesu, lub też stworzenie czego nowego ma sens biznesowy. Skoro więc Twoja firma jest w posiadaniu konkretnych wniosków z prac B+R i wiadomym jest, co teraz należałoby wdrożyć w celu poprawy działania firmy – to pozostaje tylko to zrobić.

 Jak wdrożyć rezultat prac B+R

Badania zostały przeprowadzone, a więc wiadomym jest, co należałoby teraz wdrożyć w celu poprawy wyników firmy. Cokolwiek to jest – np. zbudowanie lub zakup linii produkcyjnej dla nowego produktu – prawdopodobnie będzie to wymagać znacznego nakładu środków. I tu również możemy Ci pomóc, ponieważ pozyskujemy środki na wdrożenie wyników prac B+R, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Podsumowanie

Prace badawczo-rozwojowe to klucz do zwiększania innowacyjności firmy – to trampolina do rozwoju firm. Każda firma, chcąca wybijać się ponad konkurencję, tworzyć nowe rozwiązania, lub też ulepszać istniejące, powinna uczynić je jednym ze swoich priorytetów. Warto to zrobić tym bardziej, że istnieje możliwość pozyskania dotacji zarówno na prace B+R, jak i wdrożenie ich rezultatu. Wektor Wiedzy – firma od dofinansowań z UE zajmuje się obiema tymi zagadnieniami.

Dofinansowania na prace badawcze

W firmie Wektor Wiedzy (firmie od dotacji unijnych i dofinansowań, specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji dla firm). Jeżeli jesteś zainteresowany dotacjami unijnymi i pomocą w sporządzeniu wniosku na dofinansowanie prac badawczo rozwojowych lub chcesz pozyskać dofinansowanie na ich wdrożenie prac badawczo rozwojowych zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy pomogą Wam uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy. Robiliśmy to skutecznie już dziesiątki razy.

Skontaktuj się z nami,
zamawiając konsultację poprzez formularz kontaktowy.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do formularza kontaktowego.

...czytaj dalej

#3 Jak przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe?

Jak przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe?

Dwie możliwości

Dzięki pracom badawczo-rozwojowym Twoja firma ma możliwość stawać się jeszcze mądrzejszą i bardziej konkurencyjną, co w efekcie przełoży się na lepsze wyniki rynkowe i sprawniejsze działania wewnątrzfirmowe. Jeżeli zdecydujesz się na ich przeprowadzenie to warto byś wiedział, że są dwie możliwości zabrania się do tego. Mowa o prowadzeniu prac B+R na własną rękę, jak i przy wsparciu zewnętrznych jednostek – możesz więc wybrać tę możliwość, która wydaje się bardziej korzystna dla Ciebie i Twojej firmy.

Możliwość pierwsza – Prace B+R na własną rękę

Pierwszą możliwością jest przeprowadzenie prac b+r na własną rękę w firmie. Wymaga to wygospodarowania pewnych zasobów ludzkich i czasowych, jednak w rezultacie na bieżąco możesz doglądać ich kierunku i wyników, a także skorzystać z ulgi podatkowej. By podjąć się tego wyzwania w sposób możliwie skuteczny, warto oddelegować konkretnego pracownika/pracowników do prac nad wyznaczonymi projektami B+R. Z kolei przy większych projektach warto w strukturze firmy wydzielić dział badawczo-rozwojowy (aczkolwiek nie jest to niezbędne), w którym to zatrudnieni specjaliści wykonują pracę nad opracowaniem nowych technologii i rozwiązań produktowych. Trzeba również pamiętać o tym, że każdy wydatek związany z pracami księguje się na wydzielone konto.

Prowadzone pracę badawczo-rozwojową należy udokumentować, prowadząc ewidencję realizowanych projektów. Taka ewidencja powinna zawierać:

 • Opis projektu,
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia,
 • Wykaz osób zaangażowanych w danym projekcie,
 • Wykaz prac stworzonych w danym projekcie, wraz z imiennym przyporządkowaniem określonej pracy do osób je wykonujących,
 • wykaz czasu pracy spędzonego przez dane osoby przy projekcie.

Wynikiem takich prac B+R powinien być raport, który będzie zawierał precyzyjne dane techniczne, parametry, wykresy i rysunku oddające rezultat prac. Taki raport powinien składać się z:

 • Nazwy i celu badania,
 • Określenia składu zespołu badawczego,
 • Czas trwania badań,
 • Wstęp opisujący stan wiedzy na chwilę obecną – w tym stosunku rezultatu badań do potrzeb Klienta i przewagi opracowanej koncepcji nad istniejącymi na rynku,
 • Wykazu urządzeń, materiałów i surowców wykorzystanych do badań,
 • Opis konkurencji oraz tego, dlaczego nasza innowacja, będąca rezultatem badań, zapewni wymierną przewagę rynkową nad konkurencją,
 • Koszt badań,
 • Opis i zakres badania, czyli najważniejszy punkt raportu – to tutaj opisujemy, co, kiedy i jak wykonywaliśmy wraz z osiągniętymi rezultatami,
 • Opis ryzyka, jakie występowało w trakcie badań oraz możliwości wystąpienia ryzyka w takcie wdrażania rezultatu prac,
 • Wnioski z przebiegu badań i jasne wskazanie cech, parametrów, funkcjonalności i właściwości opracowanego przez nas rozwiązania.

W tym miejscu, jeżeli rezultat naszych prac badań jest zadowalający, warto od razy zgłosić opracowane rozwiązanie do ochrony patentowej.

Następnie, po przeprowadzeniu prac kontaktujesz się z nami, a my pomagamy uzyskać Twojej firmie dotację na wdrożenie ich rezultatu!

Możliwość druga – Prace B+R przy wsparciu odpowiednich jednostek

Jeżeli jednak zasoby nie pozwalają na przeprowadzenie prac B+R wewnątrz firmy, lub też po prostu z jakiegoś innego powodu nie czujemy się na siłach, to istnieje inna możliwość. Firma może zlecić przeprowadzenie takich prac zewnętrznej jednostce badawczej, we współpracy z którą stworzy rozwiązanie warte wdrożenie. Dzięki takiej współpracy w rezultacie końcowym firma uzyska raport z prac B+R i będzie mogła przejść bezpośrednio do wdrażania ich wyniku. Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest to, że nie musisz samodzielnie delegować osób i stale doglądać rezultatów, czy też fakt, że zrobi to osoba/osoby mające doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań.

Co ważne, dodatkową korzyścią jest to, że takie jednostki dysponują bogatym zapleczem technicznym jak np. laboratoria, maszyny czy urządzenia, które to mogą być potrzebne do przeprowadzenia takich prac. Z kolei przedsiębiorcy, mający pomysły na rozwój firmy, czy na przeprowadzenie prac B+R, mimo chęci często nie mają zasobów w ludziach i technologi do wykonania takich prac. W takich sytuacjach aktywizacja firmy do współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi ma szczególnie głęboki sens.

Podsumowanie

Właściwie prowadzone prace B+R to ogromna wartość, jaką można wnieść do firmy. Pomagają one w szybszym, mądrzejszym i skuteczniejszym rozwoju oraz sprawiają, że proces rozwoju jest bardziej poukładany i systematyczny, a konkurencyjność firmy na rynku większa. Co więcej, przeprowadzenie prac B+R może umożliwić uzyskanie wysokich dotacji z UE, natomiast ich brak może zamknąć drzwi Twojej firmie do takiego wsparcia.

Jeżeli tematyka prac B+R jest Ci bliska i chcesz się jej podjąć – zapraszamy do kontaktu. Niezależnie od tego, czy prace B+R będziesz prowadzić we własnym zakresie czy z jednostką zewnętrzną, pomożemy Ci z organizacją i uzyskaniem dotacji.

Jak Zdobyć Dofinansowanie na Prace Badawczo Rozwojowe (B+R)

Zapraszamy do kontaktu poprzez zapis na konsultację.
Konsultacja jest całkowicie bezpłatna.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do formularza kontaktowego.

Firma szkoleniowo-doradcza Wektor Wiedzy

...czytaj dalej

#2 4 korzyści przemawiające za tym, dlaczego warto przeprowadzić prace B+R

4 korzyści przemawiające za tym, dlaczego warto przeprowadzić prace B+R

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wiąże się z wieloma korzyściami dla firm – niezależnie od tego, czy prowadzimy je we własnym zakresie, tj. wewnątrz firmy, czy też zlecamy je zewnętrznej jednostce badawczej. Warto zdawać sobie z nich sprawę, ponieważ może pomóc nam to w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia prac B+R – a jest to decyzja zdecydowanie dobra! Poniżej, na przykładzie kilku przykładów korzyści, wyjaśniamy dlaczego.

Zwiększenie wiedzy w przedsiębiorstwie = rozwój

To pierwsza korzyść przeprowadzania prac B+R – czy to prowadzonych wewnątrz firmy, czy też zleconych zewnętrznej jednostce. Jako że prace te polegają na eksperymentowaniu, z każdym takim przeprowadzonym eksperymentem rośnie wiedza w danej dziedzinie. Wnioski jakie z takich eksperymentów wyciąga firma, często można zastosować nawet od zaraz – a to z kolei oznacza natychmiastowy rozwój. Rozwój w kierunku empirycznie potwierdzonym badaniami. Jeżeli jednak badania wymagają poświęcenia im większej ilości zasobów czasowych, ludzkich czy finansowych, to w praktyce może to oznaczać jeszcze bardziej zaawansowane wnioski z badań i rozwoju.

Zwiększenie konkurencyjności

To druga korzyść, która w wielu branżach ma szczególnie duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ doskonalenie produktów, produkcji, czy jakichkolwiek procesów w sposób systematyczny i zaplanowany, prowadząc prace B+R, nie jest tak powszechne jak mogłoby się wydawać. Wynika z tego fakt, że stąd już o krok do większej konkurencyjności firmy na rynku, a w rezultacie do skuteczniejszego i bardziej dynamicznego rozwoju firmy od konkurencji.

Korzyści podatkowe

Trzecią korzyścią z prowadzenia prac B+R (tutaj akurat tylko w przypadku prowadzenia prac wewnątrz firmy – nie przy współpracy z zewnętrzną jednostką) jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. odzyskania do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń pracowników i kosztów materiałów. Poza tym są to wydatki, które i tak są ponoszone w firmie – co tylko zwiększa wartość skorzystania z takich odliczeń podatkowych.

By skorzystać z ulgi, należy wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej, co stanowi raczej niewielką fatygę jeżeli wziąć pod uwagę korzyści skorzystania z odliczenia.

Co więcej, ustawy o PIT i CIT nie wskazują szczegółowego sposoby ich ewidencjonowania, dlatego proste, prawidłowe wyodrębnienie poniesionych kosztów prac B+R powinno umożliwić bezproblemowe zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych. Istotny jest również fakt, że z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branże w której działają.

Znacznie większe możliwości uzyskania wysokich dotacji UE

Tym sposobem dochodzimy do ostatniej, czwartej korzyści – możliwości uzyskania dotacji. Dotyczy ona zarówno firm prowadzących prace B+R samodzielnie, jak i tych współpracujących z jednostkami badawczymi. Warto wiedzieć, że na rok 2019 i następne lata trend jest jednoznaczny – na dotację z UE coraz bardziej będą mogły liczyć tylko firmy mające przeprowadzone prace B+R. Co to oznacza dla Twojej firmy?

Jeżeli podejmiesz się prac badawczo-rozwojowych, to nawet już po kilku miesiącach mądrych i przemyślanych działań jesteś w stanie starać się o taką dotację. By jednak mogło do tego dojść, potrzebne są starannie przeprowadzone prace B+R, z których jasno wynikać będzie w którym kierunku warto rozwijać Twoją firmę. Posiadając wnioski z przeprowadzonych prac B+R, firmy będą mogły starać się o dotację na ich wdrożenie.

Podsumowanie

Zwiększenie wiedzy w firmie oraz wynikający z tego rozwój i wzrost konkurencyjności firmy to niewątpliwe korzyści z prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w firmie. Gdy zostaną one już przeprowadzone, a wnioski z nich wyciągnięte jasno pokażą w którym kierunku iść – Twoja firma będzie mogła skorzystać z kolejnej korzyści, tj. Dotacji UE na wdrożenie rezultatu prac B+R. Co więcej, prowadząc prace B+R wewnątrz firmy, możesz również skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przeprowadzeniem prac badawczo rozwojowych.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie prac B+R i zechcesz pozyskać dofinansowanie – dotację Prace Badawczo Rozwojowe lub na ich wdrożenie (a nawet przeprowadzenie) – zamów konsultację.

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) – Wektor Wiedzy

...czytaj dalej

#1 Czym są prace badawczo-rozwojowe (B+R)

Dofinansowanie na Prace Badawcze i Rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to trampolina dla rozwoju firm. To dzięki nim możemy znacząco zwiększać wiedzę np. technologiczną w firmie, a co za tym idzie, ulepszać lub tworzyć zupełnie nowe m. in. procesy, produkty czy usługi.

W rezultacie daje nam to możliwość zwiększania konkurencyjności na rynku, a jak wiadomo, na dłuższą metę firma niekonkurencyjna to firma na pozycji straconej.

To również dzięki prowadzeniu prac B+R i płynącej z nich nauki możemy starać się o znaczące dotacje. Zanim jednak do tego wszystkiego dojdzie, trzeba je w ogóle przeprowadzić, z kolei zanim je przeprowadzimy, musimy wiedzieć czym właściwie one są.

Krótko o pracach B+R – czym są?

To prace twórczo-analityczne, prowadzone w celu ulepszenia lub stworzenia zupełnie nowych, niepowtarzalnych na rynku procesów, urządzeń, materiałów, systemów, produktów czy usług.

Ta krótka definicja sama w sobie wiele wyjaśnia, jednak rozłóżmy to na czynniki pierwsze – czym są prace badawcze, a czym rozwojowe?

Prace badawcze, czyli inaczej prace podstawowe, przemysłowe, to poszukiwanie/projektowanie, ocena i końcowa selekcja możliwie najlepszych sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy, tj. alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług, które pomogą udoskonalić osiągany w firmie rezultat końcowy.

Z kolei prace rozwojowe, czyli eksperymentalne prace rozwojowe, to projektowanie, wykonanie i testowanie m. in. prototypów i modeli doświadczalnych, narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc, linii pilotażowej, czy też wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, usług, procesów czy systemów. Krótko mówiąc, eksperymentalne prace rozwojowe to próbne wdrożenie rezultatu prac badawczych, podstawowych i weryfikacja rezultatu w praktyce.

 

Czy trudno jest przeprowadzić prace B+R?

To zależy. Prace B+R może prowadzić każda firma, która chce znaleźć innowacyjne, lepsze rozwiązania, dotyczące m. in. materiałów, urządzeń, produktów, usług, procesów czy systemów. Każda firma, chcąca stać się bardziej konkurencyjna, chcąca stworzyć coś niepowtarzalnego.

By jednak tak się stało, przedsiębiorca i jego zespół potrzebują pomysłu na rozwój firmy, pod kątem którego chce prowadzić prace B+R. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: Co chcę poprawić? Co stworzyć nowego? Na czym skupić się w pierwszej kolejności? Ulepszenie czego sprawi, że staniemy się sprawniejszą, bardziej konkurencyjną firmą?

Warto pamiętać, że prace B+R można również zlecić jednostce zewnętrznej (o czym pisaliśmy więcej TUTAJ), która może dysponować niedostępnymi nam zasobami, jak np. zapleczem technologicznym czy jeszcze szerszą wiedzą. Tym samym ciężar ich prowadzenia możemy przerzucić poza firmę. Jeżeli nie wiesz co będzie lepsze dla Ciebie i Twojej firmy, zapytaj nas podczas konsultacji.

Podsumowanie

Prace badawczo-rozwojowe to działania, dzięki którym Twoja firma może zdobywać nową wiedzę na temat tego, w którym kierunku warto się rozwijać i dlaczego. W oparciu o nią następnie prowadzone są prace eksperymentalne, w wyniku których firma wie co i dlaczego warto wdrożyć. Stąd już tylko kilka kroków do lepszego rezultatu – zarówno rynkowego, jak i wewnątrz firmowego. Bo czy większa innowacyjność, wydajniejsze procesy czy narzędzia, maszyny, nie przyczyniają się do lepszych rezultatów?

Warto również pamiętać, że wdrożenie rezultatów prac B+R będzie wymagać pewnych nakładów finansowych. Dobra wiadomość jest taka, że firmy prowadzące prace B+R mogą starać się o znaczne kwoty dotacji na wdrożenie rezultatów tych prac.

Jeżeli więc temat dotacji unijnych na wdrożenie prac B+R lub też na prace B+R jest dla Ciebie interesujący – zapraszamy do kontaktu poprzez zapis na konsultację.

Wektor Wiedzy – Firma od doradztwa dotacyjnego

...czytaj dalej