Fundusze Norweskie w ramach rozwoju inwestycji i innowacyjnych produktów/usług w firmie

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” dostępny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Operatorem środków jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Ideą konkursów jest wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Warto podkreślić, że regulaminy konkursów zakładają możliwość złożenia wniosku bez udziału partnera z Norwegii, jednak powoduje to utratę kilku punktów.

Dofinansowanie dla firm na innowacje

Jeśli szukasz dotacji dla Twojej firmy, sprawdź TUTAJ nasze aktualne projekty które rekomendujemy, lub od razu umów bezpłatną rozmowę.

 

Środki dla firm na technologie przyjazne środowisku

Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania, czyli nowe lub znacząco ulepszone produkty i usługi. Duży nacisk kładzie się na innowacyjną technologię. Wnioskodawca chcąc złożyć wniosek, powinien mieć pomysł, który skupiony jest wokół trzech obszarów:

– technologie przyjazne środowisku, czyli takie które pomogą przedsiębiorstwu wyeliminować/ ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;

– innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, czyli dotyczące rozwoju innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska;

– technologie poprawiające jakość życia, czyli dotyczące wprowadzania na rynek produktów/ usług ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osób niepełnosprawnych, starszych i innych należących do wrażliwych grup społecznych.

Pozyskiwanie funduszy dla firm

Dodatkowo realizowany jest projekt, w którym dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa działający w trzech powyższych sektorach, jednak które zarządzane są przez kobiety.

Dofinansowanie określa regionalna pomoc inwestycyjna, a jego poziom przedstawia mapa dotacji:

Warto podkreślić, że jest to refundacja, czyli najpierw przedsiębiorstwo opłaca faktury ze swoich środków, a następnie na ich podstawie jest zwrot w odpowiednim procencie. Środki są zarezerwowane dla przedsiębiorstwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji, co potwierdza zawarta umowa z operatorem. Po podpisaniu umowy, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac B+R, usług doradczych, budowa) powinien pamiętać o terminowych rozliczaniu wydatków. Jest to istotna kwestia, ponieważ na tej zasadzie następuje zwrot środków.

Program ma zapewnić eliminację różnic w życiu społecznym i ekonomicznym, które istnieją pomiędzy Polską a Norwegią. Konkursy wzmocnią konkurencyjność oraz pomogą wprowadzić innowacyjne rozwiązania w obszarach, które są ważne pod względem ekonomicznym:

  • Granty dla przedsiębiorczych kobiet,
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • Technologie poprawiające jakość życia,
  • Technologie przyjazne środowisku.

Jeśli szukasz dotacji dla Twojej firmy, sprawdź TUTAJ nasze aktualne projekty które rekomendujemy, lub od razu umów bezpłatną rozmowę!

 

Pisanie wniosków dotacyjnych – Wektor Wiedzy