Fundusze Norweskie w ramach rozwoju inwestycji i innowacyjnych produktów/ usług w firmie

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” dostępny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Operatorem środków jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Ideą konkursów jest wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Warto podkreślić, że regulaminy konkursów zakładają możliwość złożenia wniosku bez udziału partnera z Norwegii, jednak powoduje to utratę kilku punktów.

Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania, czyli nowe lub znacząco ulepszone produkty i usługi. Duży nacisk kładzie się na innowacyjną technologię. Wnioskodawca chcąc złożyć wniosek, powinien mieć pomysł, który skupiony jest wokół trzech obszarów:

– technologie przyjazne środowisku, czyli takie które pomogą przedsiębiorstwu wyeliminować/ ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;

– innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, czyli dotyczące rozwoju innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska;

– technologie poprawiające jakość życia, czyli dotyczące wprowadzania na rynek produktów/ usług ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osób niepełnosprawnych, starszych i innych należących do wrażliwych grup społecznych.

Dodatkowo realizowany jest projekt, w którym dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa działający w trzech powyższych sektorach, jednak które zarządzane są przez kobiety.

Dofinansowanie określa regionalna pomoc inwestycyjna, a jego poziom przedstawia mapa dotacji:

Warto podkreślić, że jest to refundacja, czyli najpierw przedsiębiorstwo opłaca faktury ze swoich środków, a następnie na ich podstawie jest zwrot w odpowiednim procencie. Środki są zarezerwowane dla przedsiębiorstwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji, co potwierdza zawarta umowa z operatorem. Po podpisaniu umowy, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac B+R, usług doradczych, budowa) powinien pamiętać o terminowych rozliczaniu wydatków. Jest to istotna kwestia, ponieważ na tej zasadzie następuje zwrot środków.

Program ma zapewnić eliminację różnic w życiu społecznym i ekonomicznym, które istnieją pomiędzy Polską a Norwegią. Konkursy wzmocnią konkurencyjność oraz pomogą wprowadzić innowacyjne rozwiązania w obszarach, które są ważne pod względem ekonomicznym:

 • Granty dla przedsiębiorczych kobiet,
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia,
 • Technologie przyjazne środowisku.

Chcesz wiedzieć jak zdobyć dotacje na rozwój firmy z funduszy norweskich?

Wpisz swoje dane kontaktowe, a nasz doradca dotacyjny pomoże Ci dobrać program do Twoich inwestycji.

  Wysyłając ten formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez firmę Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

  Kontakt:

  Lawendowa 1, Rzeszów

  17 283 10 45

  17 779 61 95

  Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

  Trasa dojazdu