Projekt unijny o którym mowa, “Kredyt na innowacje technologiczne” jest skierowany do firm z sektora MŚP. Dzięki temu projektowi Twoja firma może wprowadzić na rynek “nowinkę technologiczną”, będącą wynikiem własnych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych.

Jego celem jest wsparcie firm w pokryciu części kosztów inwestycji, nawet do 70% jej wartości. Sfinansować można np. narzędzia, maszyny, materiały budowlane, nieruchomości, a także patenty, czy licencje. Dzięki temu Twoja firma może znacznie usprawnić istniejące lub stworzyć nowe rozwiązania – procesy, produkty, usługi.

A jak wiadomo, rynek potrzebuje z czasem coraz lepszych rozwiązań, które dać mu mogą tylko te firmy, które rozwijają się dzięki innowacjom technologicznym. To właśnie do nich jest skierowany ten projekt.

Więcej o tym dlaczego warto wprowadzić innowację do firmy, przeczytasz dalej.

Dotacje dla firm na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania

Dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym projekcie

Po pierwsze, cele zakupowe, jakie obejmuje projekt są na tyle szerokie, że udział w nim może wziąć większość przedsiębiorstw. Wskazuje na to fakt, że dotychczas, w ramach tego projektu dofinansowanie na rozwój pozyskało już 1900 firm z całej Polski. Warto mieć na uwadze to, że wśród tak dużej liczby firm, może być też Twoja konkurencja. Dlaczego więc i Twoja firma miałaby nie skorzystać z dostępnej możliwości dotacji, by zwiększyć swoje szanse względem konkurencji w wyścigu po Klienta?

Po drugie, przedsiębiorcy startujący w tym projekcie mogą zyskać nawet do 70% bezzwrotnej dotacji na planowaną inwestycję. Kredytem technologicznym możesz pokryć mniejszy i większy zakup – nie ma określonej minimalnej kwoty dofinansowania. Poprzez Kredyt na innowacje technologiczne, Twoja firma może dostać nawet 6 000 000 zł dofinansowania na rozwój.

O tym od czego zależy ostateczna wysokość bezzwrotnej dotacji o którą może się starać Twoja firma, przeczytasz w opisie warunków, znajdującym się poniżej.


Kto może wziąć udział w projekcie

Jest kilka kryteriów, które powinna spełnić firma startująca w projekcie Kredyt na innowację technologiczną. Twoja firma powinna posiadać:

  • przynależność do sektora MŚP w Polsce,
  • innowacyjny pomysł na ulepszenie lub stworzenie nowego produktu/usługi/procesu na skalę krajową,
  • gotowe prace badawczo-rozwojowe (zrobione pod kątem innowacyjnego pomysłu),
  • zdolność kredytową na całą wartość inwestycji.

W projekcie “Kredyt na innowację technologiczną” wziąć udział mogą prawie wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zarejestrowane na terenie Polski. Dlaczego prawie wszystkie? Bo oczywiście liczy się też pomysł na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, który powinna mieć Twoja firma.

Poziom dofinansowania dla Twojego przedsiębiorstwa zależy od województwa, w którym się znajduje i wynosi między 35%, a 70%.

 

Innowacyjne rozwiązanie, które chciałaby wdrożyć na rynek Twoja firma, powinno być wynikiem prac badawczo-rozwojowych własnych lub zleconych. W praktyce oznacza to, że potrzebne są prace B+R opracowane wewnątrz firmy, np. we własnych laboratoriach, czy pracowniach lub te zlecone np. placówce badawczej.

Istotne jest też to, żeby Twoja firma mogła wziąć kredyt na całą wartość zakupu. Część inwestycji (tę po odjęciu dotacji) będziesz finansował własnym wkładem. Zdolność kredytową należy wykazać na podstawie umowy warunkowej kredytu technologicznego lub poprzez promesę kredytową (zaświadczenie) z banku. Uzyskanie umowy warunkowej lub promesy to równocześnie pierwszy krok, jaki należy postawić w drodze do uzyskania dotacji na swoją inwestycję.

Etapy ubiegania się o środki to zakres działań i czynności, które powinieneś poznać, zanim podejmiesz decyzję o starcie w konkursie. Przybliżyliśmy je poniżej.

 

Jak ubiegać się o wsparcie na inwestycję

Projekt “Kredyt na innowację technologiczną” koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK stworzyło listę banków komercyjnych, które mogą oceniać zdolność kredytową startujących w projekcie firm.
Ścieżka, jaką powinna przejść Twoja firma, aby uzyskać dofinansowanie wygląda następująco:

  1. Skieruj pierwsze kroki do któregoś ze współpracujących z BGK banków komercyjnych, żeby złożyć wniosek o warunkową umowę kredytową lub promesę kredytową (bank oceni zdolność kredytową Twojej firmy).
  2. Złóż do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (gdy już będziesz miał promesę lub warunkową umowę kredytową z banku komercyjnego).
  3. Czekaj na decyzję w sprawie dofinansowania projektu ze strony BGK (nadejdzie w ciągu 30 dni).
  4. Gdy BGK pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek – zawrzyj z bankiem komercyjnym umowę kredytową na wybrany przez Twoją firmę zakup.
  5. Podpisz umowę o dofinansowaniu projektu z BGK.
  6. Otrzymaj dotację, by z sukcesem zrealizować swój projekt.

Projekt jest ograniczony czasowo, a nabór wniosków kończy się w lutym przyszłego roku. Im wcześniej zapoznasz się z konkursem, tym większe będziesz miał szansę na skompletowanie niezbędnych dokumentów. Sprawna organizacja prac przybliży Twoją firmę do sfinansowania wybranego przez nią zakupu.

Ważne, żebyś dowiedział się teraz, co możesz sfinansować dzięki Kredytowi na innowację technologiczną. Dowiesz się o tym niżej.

Co można opłacić w ramach otrzymanych środków

Bezzwrotna dotacja obejmuje prawie wszystko, co może wesprzeć rozwój Twojej firmy. Istotne, by planowany zakup był drogą do bezpośredniego celu projektu, czyli ulepszenia lub stworzenia nowego procesu/produktu/usługi w Twoim przedsiębiorstwie.

W grę wchodzi dofinansowanie na zakup (w tym montaż, czy uruchomienie) narzędzi, maszyn, urządzeń. Sfinansowana może być nawet nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), ale też materiały, czy roboty budowlane (np. na rozbudowę hali fabrycznej).

Twoja firma może też nabyć prawo do patentów, licencji, ekspertyz, czy projektów technicznych na które możesz dostać dofinansowanie. Nie wiesz jak dostać pieniądze na rozwój firmy i pozyskać dofinansowanie? Zgłoś się do nas – firmy od dotacji unijnych.

Podsumowanie

Projekt unijny “Kredyt na innowacje technologiczne” jest dedykowany dla firm z sektora MŚP. Kredytem technologicznym można pokryć zakup m.in. narzędzi, maszyn, patentów, licencji, a nawet nieruchomości.

Poziom dofinansowania zakupu któregoś z wyżej wymienionych środków wynosi między 35%, a 70% wartości inwestycji.

W ramach tego projektu Twoja firma może poprawić istniejące, lub stworzyć nowe rozwiązania (procesy, produkty, usługi). Działania te powinny docelowo  doprowadzić do wprowadzenia na rynek “nowinki technologicznej”, którą opracowało Twoje przedsiębiorstwo. Ważne, żeby ta innowacja była poprzedzona własnymi lub zleconymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Żeby dowiedzieć się, czy Twoja firma będzie mogła wziąć kredyt technologiczny na ten cel, należy udać się do banku po promesę kredytową. Taki dokument można otrzymać w każdym komercyjnym banku współpracującym z Bankiem Gospodarki Krajowej (koordynatorem projektu).

Nabór wniosków w tym projekcie kończy się z początkiem lutego 2020 roku. Jeżeli więc masz pomysł na wprowadzenie na rynek czegoś nowatorskiego, to Kredyt na innowacje technologiczne może być projektem dla Twojej firmy.

Sprawdź jakie są możliwości aby pozyskać dofinansowanie, dotacje unijne dla firm, przedsiębiorstw (w tym na rozwój firmy, na prace badawcze, na innowacyjny sprzęt, na zakup maszyn, inne)  w ramach opisanego projektu, zostawiając kontakt do siebie w formularzu POD TYM LINKIEM. Nasz specjalista ds. dotacji skontaktuje się z Tobą w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych i bezpłatnie doradzi oraz odpowie na interesujące Cię pytania.