Dofinansowanie do szkoleń zamkniętych
dla sektora Finansowego

Przeszkól swój zespół w ramach programu: „Akademia kompetencji sektora finansowego” i skorzystaj z dofinansowania jakie Ci przysługuje.

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Start składania wniosków 3 marca 2020

Koniec przyjmowania wniosków 31 sierpnia 2023

Wysokość dofinansowania:

  • Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 11.832 zł netto.
  • Na jednego pracownika przypada nie więcej niż 3 usługi rozwojowe (weryfikacja na podstawie numeru PESEL)
  • Jedno przedsiębiorstwo podpisuje jedną Umowę refundacji w całym okresie trwania projektu (weryfikacja na podstawie NIP)

Kto może otrzymać dofinansowanie:

  • podmioty, które są mikro, małym, średnim prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  • prowadzą działalność w ramach sektora finansowego;
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

Program realizowany ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji w Polsce:

Co zyskasz dzięki dofinansowaniu szkoleń?

Zwiększysz wydajność swoich pracowników

Wdrożysz nowe kompetencje w firmie

Zredukujesz koszty i zoptymalizujesz wydajność

Zorganizujesz wysokojakościowy proces rozwojowy w niskiej cenie

Masz pytania?
Umów rozmowę lub zadzwoń:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

Skip to content