Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to trampolina dla rozwoju firm. To dzięki nim możemy znacząco zwiększać wiedzę np. technologiczną w firmie, a co za tym idzie, ulepszać lub tworzyć zupełnie nowe m. in. procesy, produkty czy usługi.

W rezultacie daje nam to możliwość zwiększania konkurencyjności na rynku, a jak wiadomo, na dłuższą metę firma niekonkurencyjna to firma na pozycji straconej.

To również dzięki prowadzeniu prac B+R i płynącej z nich nauki możemy starać się o znaczące dotacje. Zanim jednak do tego wszystkiego dojdzie, trzeba je w ogóle przeprowadzić, z kolei zanim je przeprowadzimy, musimy wiedzieć czym właściwie one są.

Krótko o pracach B+R – czym są?

To prace twórczo-analityczne, prowadzone w celu ulepszenia lub stworzenia zupełnie nowych, niepowtarzalnych na rynku procesów, urządzeń, materiałów, systemów, produktów czy usług.

Ta krótka definicja sama w sobie wiele wyjaśnia, jednak rozłóżmy to na czynniki pierwsze – czym są prace badawcze, a czym rozwojowe?

Prace badawcze, czyli inaczej prace podstawowe, przemysłowe, to poszukiwanie/projektowanie, ocena i końcowa selekcja możliwie najlepszych sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy, tj. alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług, które pomogą udoskonalić osiągany w firmie rezultat końcowy.

Z kolei prace rozwojowe, czyli eksperymentalne prace rozwojowe, to projektowanie, wykonanie i testowanie m. in. prototypów i modeli doświadczalnych, narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc, linii pilotażowej, czy też wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, usług, procesów czy systemów. Krótko mówiąc, eksperymentalne prace rozwojowe to próbne wdrożenie rezultatu prac badawczych, podstawowych i weryfikacja rezultatu w praktyce.

Dofinansowanie na Prace Badawcze

Dotacje Unijne  dla Firm

Czy to jest trudne?

To zależy. Prace B+R może prowadzić każda firma, która chce znaleźć innowacyjne, lepsze rozwiązania, dotyczące m. in. materiałów, urządzeń, produktów, usług, procesów czy systemów. Każda firma, chcąca stać się bardziej konkurencyjna, chcąca stworzyć coś niepowtarzalnego.

By jednak tak się stało, przedsiębiorca i jego zespół potrzebują pomysłu na rozwój firmy, pod kątem którego chce prowadzić prace B+R. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: Co chcę poprawić? Co stworzyć nowego? Na czym skupić się w pierwszej kolejności? Ulepszenie czego sprawi, że staniemy się sprawniejszą, bardziej konkurencyjną firmą?

Warto pamiętać, że prace B+R można również zlecić jednostce zewnętrznej (o czym pisaliśmy więcej TUTAJ), która może dysponować niedostępnymi nam zasobami, jak np. zapleczem technologicznym czy jeszcze szerszą wiedzą. Tym samym ciężar ich prowadzenia możemy przerzucić poza firmę. Jeżeli nie wiesz co będzie lepsze dla Ciebie i Twojej firmy, zapytaj nas podczas konsultacji.

Podsumowanie

Prace badawczo-rozwojowe to działania, dzięki którym Twoja firma może zdobywać nową wiedzę na temat tego, w którym kierunku warto się rozwijać i dlaczego. W oparciu o nią następnie prowadzone są prace eksperymentalne, w wyniku których firma wie co i dlaczego warto wdrożyć. Stąd już tylko kilka kroków do lepszego rezultatu – zarówno rynkowego, jak i wewnątrz firmowego. Bo czy większa innowacyjność, wydajniejsze procesy czy narzędzia, maszyny, nie przyczyniają się do lepszych rezultatów?

Warto również pamiętać, że wdrożenie rezultatów prac B+R będzie wymagać pewnych nakładów finansowych. Dobra wiadomość jest taka, że firmy prowadzące prace B+R mogą starać się o znaczne kwoty dotacji na wdrożenie rezultatów tych prac.

Jeżeli więc temat dotacji unijnych na wdrożenie prac B+R lub też na prace B+R jest dla Ciebie interesujący – zapraszamy do kontaktu poprzez zapis na konsultację.

Konsultacja jest całkowicie bezpłatna.

Zapis na konsultację