Temat: "Zmiany w podatku VAT w 2018 roku oraz praktyczne bieżące problemy w jego rozliczaniu"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

1.      Podzielona płatność (split payment)

2.      Obowiązek zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie podatników VAT czynnych

3.      „Odwrotne obciążenie” – najnowsze interpretacje

4.      JPK –  nowe obowiązki od 1.01.2018 i 1.07.2018; wykorzystanie JPK w praktyce do kwestionowania rozliczeń podatników

5.      Kasy fiskalne – nowe przepisy

6.      Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników

7.      Skutki odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta 

8.      VAT w obrocie międzynarodowym – aktualne interpretacje

9.     Korekta VAT w związku z zaległościami płatniczymi – nowe przepisy, aktualne interpretacje

10.    „Klauzula nadużycia prawa” – kwestionowanie rozliczeń podatników w przypadku  „optymalizacji podatkowej”

11.     Pozostałe zagadnienia

Ekspert - doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniu 5 marca 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 10:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 23 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 24 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl