Temat: "Zmiany w podatku VAT w 2018 roku oraz praktyczne bieżące problemy w jego rozliczaniu"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

I Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”

 

II Bieżące problemy w zakresie podatku VAT –dotykają niemal każdego

6. Podatek należny.

7. Podatek naliczony.

8. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania.

9. Faktury.

10. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT).

11. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące.

Ekspert - były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT.   W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzię sie w dniu 23 marca 2018 roku.

GODZINY KURSU: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 16 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 17 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl