Temat: "Zmiany w podatku VAT w 2018 roku oraz praktyczne bieżące problemy w jego rozliczaniu"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

I Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”

 

II Bieżące problemy w zakresie podatku VAT –dotykają niemal każdego

6. Podatek należny.

7. Podatek naliczony.

8. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania.

9. Faktury.

10. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT).

11. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące.

Ekspert – doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Podatkową w Bydgoszczy. Doświadczony trener i wieloletni praktyk z zakresu finansów i podatków. W swej karierze m. in. Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ceniona przez uczestników szkoleń za przedstawianie praktyczneo zastosowania przepisów.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniu 13 marca 2018 roku.

GODZINY KURSU: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 2 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 3 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl