Temat: „Zmiany w podatku VAT w 2018 roku oraz praktyczne bieżące problemy w jego rozliczaniu”

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „splitpayment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

I.         I Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1.     Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”

a)    Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018

b)    dobrowolna czy obowiązkowa – czy „splitpayment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

c)    jak się przygotować do „splitpayment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „splitpayment”?

d)    korzyści zastosowania „splitpayment”.

2.    Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

a)    kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

b)    „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

c)    czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

d)    czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

e)    czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?

f)     jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „splitpayment”?

g)    do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

h)    na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

i)     egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

j)     jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

a)    częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

b)    podatnicy VAT zwolnieni a „splitpayment”?

c)    podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „splitpayment”

d)    fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „splitpayment”

e)    formy płatności  transakcji handlowych a „splitpayment”

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”

a)    prawo do odliczenia VAT a „splitpayment”

b)    termin zwrotu VAT a „splitpayment”

c)    transakcje międzynarodowe a „splitpayment”

 

II. Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego….

6.    Podatek należny.

7.    Podatek naliczony.

8.    Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania.

9.    Faktury.

10. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT).

11. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące.

Ekspert - praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce -Oddział w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie oraz w szkołach policealnych. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku: Rachunkowość i finanse. Od 2003r. zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w urzędach skarbowych. W latach 2003-2008 zajmowała stanowisko inspektora w Dziale podatków pośrednich (VAT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie. W latach 2008-2014 zajmowała stanowisko komisarza skarbowego w Dziale Kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie i pełniła funkcję zastępcy kierownika działu.  Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe.

Hotel Diva Spa
ul. Kościuszki 16
78-100 Kołobrzeg

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2018.

 

GODZINY KURSU: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 16 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 17 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl