Temat: Zmiany w podatku VAT w 2018 roku oraz praktyczne bieżące problemy w jego rozliczaniu

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „splitpayment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT
1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”
a) Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018
b) dobrowolna czy obowiązkowa – czy „splitpayment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
c) jak się przygotować do „splitpayment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „splitpayment”?
d) korzyści zastosowania „splitpayment”.
2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
a) kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
b) „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
c) czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
d) czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
e) czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
f) jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „splitpayment”?
g) do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
h) na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
i) egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
j) jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”
4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?

a) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?
b) podatnicy VAT zwolnieni a „splitpayment”?
c) podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „splitpayment”
d) fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „splitpayment”
e) formy płatności  transakcji handlowych a „splitpayment”
5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”
a) prawo do odliczenia VAT a „splitpayment”
b) termin zwrotu VAT a „splitpayment”
c) transakcje międzynarodowe a „splitpayment”


II. Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego….
6. Podatek należny:
• Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?
• Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?
• Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych?
• Czy nabywając usługi budowlane w celu remontu siedziby, magazynów, itp. podatnik obowiązany jest rozliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia?
• Czy przy Re fakturze za świadczone usługi obowiązek Podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej re faktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?
• W jakich sytuacjach usługi/dostawy można uznać za ciągłe i jak powstaje obowiązek Podatkowy w takich dostawach?
7. Podatek naliczony:
• Czy można odliczyć VAT z faktur za energię elektryczną otrzymanych przed terminem płatności?
• Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrz wspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
• W jakim terminie należy wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego?
• Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
• Czy nabywając samochód i odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?
8. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:
• Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media przy usługach najmu?
• Czy używanie samochodu na cele prywatne musi zostać opodatkowane VAT?
• Czy można ustalić dla pracownika cenę w symbolicznej wysokości np. 1 zł?
• Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrz wspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?
• Jak opodatkować refakturowanie usług hotelowych wykonanych poza terytorium kraju?
• Jakie usługi przestają korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 lipca 2017 r.?
• Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?
9. Faktury:
• Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?
• Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?
• Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?
• Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
• W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?
• W jaki sposób powinny zostać udokumentowane nabycia towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia?
10. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT):
• Czy obowiązek Podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?
• Czy otrzymanie faktury od zagranicznego podatnika w związku z WNT przed otrzymaniem towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
• Za jakie okresy należy skorygować kwotę podatku, gdy dokumenty potwierdzające WDT zostaną uzyskane po kilku miesiącach od transakcji?
11. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące:
• Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?
• W jakich sytuacjach można dokonywać w rejestrze VAT zapisów zbiorczych?
• Czy w rejestrze sprzedaży należy wykazywać faktury wystawione dla innych podatników w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowania w kasie fiskalnej?
• Czy w związku z obowiązkiem sporządzania JPK nabywca powinien wprowadzać do rejestrów VAT otrzymane noty korygujące?
• Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

Radca prawny, zajmuje się  obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych oraz obsługą sporów podatkowych w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczenie w powyższym zakresie zdobywał u boku najlepszych współpracując z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych.

Hotel Margot
ul. Sportowa 11
38-300 Gorlice

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 


CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 6 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 7 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej
i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis, konsultacje z prowadzącym oraz serwis kawowy i lunch.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl