Temat: "Zmiany przepisów Prawa Pracy w 2018, ich konsekwencje i co dalej…"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

- Kompleksowe przedstawienie przez praktyka aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy i ich konsekwencji;

- Zapoznanie z aktualnymi stanowiskami Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

- Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania zmian poszczególnych procedur prawa pracy.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe stosowanie poszczególnych nowych procedur prawa pracy.

Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy i nie tylko, wprowadzone w 2018 r oraz planowane w dalszym okresie, co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP, w stosunku do nowych zmian – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Przedstaw swoje problemy z prawem pracy wykładowcy-praktykowi, razem znajdziemy rozwiązanie.

 

1. Wynagrodzenie minimalne:

• umowa o pracę

a) najniższe wynagrodzenie,

b) dodatek za pracę w porze nocnej,

c) wynagrodzenie za czas choroby,

d) odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

e) odprawa z tytułu przejścia na rentę/emeryturę.

• umowa zlecenia

a) najniższa stawka godzinowa.

2. Praca w niedziele i święta:

- ograniczenia od marca 2018 r.

3. Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- wyższe zwolnienia podatkowe;

- świadczenia rzeczowe i pieniężne.

4. Ustawa o związkach zawodowych – nowe otwarcie na:

- zleceniobiorców;

- samozatrudnionych;

- wolontariuszy.

5. Nowe uprawnienia pracodawcy:

- szerszy katalog danych, jakich pracodawca może żądać od kandydatów do pracy i pracowników;

- monitoring w miejscu pracy;

- dane biometryczne.

6. Sygnalista nowa postać w prawie jego zadania i uprawnienia. Jawność życia publicznego.

7. Niższy wiek emerytalny a nowy okres ochronny w prawie pracy.

8. Obowiązkowe e-zwolnienia – od lipca 2018 r ???

9. Projekty zmian prawa pracy:

- preferencje dla bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia;

- nowa forma przechowywania akt osobowych

- krótszy okres przechowywania akt osobowych  

- mobbing i przeciwdziałanie dyskryminacji

- ochrona osób z uwagi na rodzicielstwo

- wydawanie i prostowanie treści świadectw pracy

- przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.

10. Czym nas jeszcze zaskoczy ustawodawca?

11. Panel dyskusyjny.

 

Specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2018 roku we Włocławku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 23 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 24 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis, konsultacje z prowadzącym oraz serwis kawowy i lunch.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl