Temat: WARSZTATY Z CZASU PRACY

Cena: 580 zł

Data rozpoczecia: 2017-11-06 10:00:00
Data zakończenia: 2017-11-07 15:00:00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy. Sprawdź co NOWEGO WPROWADZONO DO KP w 2015 i 2016 r oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Korzyści dla uczestników warsztatów:
• Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym.
• Nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń.
• Umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedzielę, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

DZIEŃ I – 06.11.2017


PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW – CZAS PRACY
1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
a) Systemy czasu pracy.
b) Rozkłady czasu pracy.
c) Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych systemów czasu pracy.
d) Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
e) Zasada pięciodniowego tygodnia czasu pracy.
f) Doba pracownicza – koniec uciążliwości związanych z definicją ?
g) Pora nocna – definicja oraz obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania w porze nocnej.
h) Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
i) Możliwość stosowania nowych rozkładów czasu pracy.
j) Tzw. ruchomy czas pracy – nowe możliwości w zakresie planowania czasu pracy pracowników.

2. Zasady ustalania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych w świetle nowelizacji działu VI Kodeksu pracy
a) Jak dobrać właściwy system czasu pracy do charakteru pracy poszczególnych grup pracowników.
b) Jakie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzzakładowych (Układzie Zbiorowym Pracy,
regulaminie pracy, obwieszczeniu).
c) Korzyści i pułapki wynikające z 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.
d) Obowiązki formalne związane z wprowadzeniem oraz zmianą systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.
e) Kiedy możemy bez konsekwencji zatrudniać dwukrotnie w tej samej dobie?
f)  Przerywany system czasu pracy
g) Zadaniowy system czasu pracy ¬- dopuszczalność stosowania oraz wymogi formalne.
h) Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie doboru i wprowadzania systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych.

3. Ewidencjonowanie czasu pracy
a) Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy.
b) Jakie wymogi powinna spełniać prowadzona w firmie ewidencja czasu pracy.
c) Kiedy pracodawca nie posiada obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
d) Ewidencja czasu pracy – z praktyki inspektora pracy.
e) Archiwizowanie ewidencji czasu pracy i harmonogramów.
f) W jakich przypadkach nie musimy sporządzać harmonogramów czasu pracy.


4. Interpretacje przepisów regulujących czas pracy
a) Czas pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – omówienie najważniejszych wyroków
i uchwał SN w tym zakresie.
b) Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy – przegląd i omówienie najważniejszych stanowisk w tym zakresie.DZIEŃ II – 07.11.2017

Ćwiczenia praktyczne

1. Norma a wymiar czasu pracy.
2. Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2017r.
3. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy – omówienie przykładów dla podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy.
4. Możliwości związane z zastosowaniem ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.
5. Wymogi formalne związane z wprowadzeniem tzw. ruchomego czasu pracy.
6. Zwolnienia od obowiązku tworzenia harmonogramów.
7. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
8. Limity godzin nadliczbowych – dobowe, przeciętnie tygodniowe i roczne.
9. Godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych i przeciętnie tygodniowych.
10. Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
11. Zasady wyliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
12. Rozliczanie czasu pracy na przykładach ewidencji czasu pracy dla systemu podstawowego i równoważnego.
13. Kogo nie możemy zatrudniać w godzinach nadliczbowych ?
14. Zasady stosowane dla kierowników wydzielonych komórek organizacyjnych oraz osób zarządzających.
15. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od 11.07.2014 r.
16. Niepełny wymiar czasu pracy a praca ponadwymiarowa.
17. Zastosowanie praktyczne rozwiązań wprowadzonych do kodeksu pracy w 2013r.: nowe rozkłady czasu pracy, przedłużenie okresów rozliczeniowych.
18.  Koniec godzin nadliczbowych wynikających z odpracowania wyjść prywatnych.
19. Dopuszczalność stosowania ruchomego czasu pracy.
20. Ćwiczenia na przykładach zgłoszonych przez uczestników.
21. Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z planowaniem czasu pracy oraz rozliczaniem czasu pracy.
22. „Kto narusza przepisy o czasie pracy (…)” – zakres odpowiedzialności wykroczeniowej.

Praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Hotel Gromada
ul. Al. Piastów 15
64 - 920 Piła

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2017 roku.

Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00.

 


Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 30 października 2017 roku – 580 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 31 października 2017 roku – 640 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, serwis kawowy i lunch.
 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl