Temat: VAT split payment (mechanizm podzielonej płatności) oraz praktyczne bieżące problemy w rozliczeniach podatku VAT

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „split payment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie, jak również omówienie zmian na 2018 r. z zakresu ; PIT, CIT oraz przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z podatkiem u źródła.


I. System podzielonej płatności (split payment):
1. Mechanizm podzielonej płatności; (art. 108a)
2. Fakultatywność wyboru nabywcy
3. Zasady podziału transakcji
4. Komunikat przelewu
5. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
6. Przeznaczenie środków na rachunku VAT
7. „Uwolnienie” środków finansowych  z rachunku VAT
8. System zachęt dla podatników, którzy podejmą decyzje o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (art. 108c)
a) wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej zawartych w dziale Xa ustawy  o VAT
b) wyłączenie stosowania regulacji związanych ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b   ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT
9. Rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług)
10. Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności (art. 108d)
11. Zmiana art. 87 ustawy o VAT – skrócony termin zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT
12. Zmiany w innych ustawach:
a) w ustawie o rachunkowości
b) w ustawie  -  Ordynacja podatkowa
c) w ustawie – Prawo bankowe

 II.  Bieżące problemy w rozliczaniu podatku VAT – z zakresu:
1. Usług związanych z rynkiem budowlanym
a) warunek świadczenia usług w charakterze podwykonawcy,
b) obowiązki podatników związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia w budownictwie
 - obowiązki podatnika świadczącego usługę
 - obowiązki podatnika nabywającego usługę
 - krajowe informacje podsumowujące VAT-27 „kto i kiedy”
 2.  Dostawa nieruchomości a podatek VAT lub podatek od czynności cywilnoprawnych
 - zwolnienia oraz możliwość rezygnacji ze zwolnienia
 - obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego
3. Szczególne zasady odliczenia podatku VAT naliczonego po zmianach obowiązujących od stycznia 2017 roku
4. Rozwiązania wątpliwości związanych z fakturowaniem, z obowiązkiem podatkowym oraz prawem odliczenia podatku naliczonego
5. Transakcje międzynarodowe w podatku VAT
a) WNT, WDT
b) transakcje trójstronne
c) transakcje łańcuchowe z udziałem podmiotów zagranicznych
6. Najnowsze wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów z omawianego zakresu .

Ekspert - uznany szkoleniowiec, który tematyką podatku VAT, głównie w formie pracy zawodowej, wykładów - zajmuje się od ponad 22 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993r.). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, m. in. 25-letnia praca w organach skarbowych, wykładowca prawa podatkowego na wyższych uczelniach, zdany egzamin państwowy na doradcę podatkowego, posiada licencję doradcy podatkowego Ministerstwa Finansów.

Hotel Prezydencki
ul. Podwisłocze 48
35-309 Rzeszów

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 


Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 16 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis, konsultacje z prowadzącym oraz serwis kawowy i lunch.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl