Temat: "VAT split payment (mechanizm podzielonej płatności) oraz praktyczne bieżące problemy w rozliczeniach podatku VAT"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „splitpayment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

I Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

 1. Projekt zmian w ustawie o VAT - mechanizm „splitpayment”
  • podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018
  • dobrowolna czy obowiązkowa – czy „splitpayment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
  • jak się przygotować do „splitpayment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „splitpayment”?
  • korzyści zastosowania „splitpayment”
 2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
  • kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
  • „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
  • czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
  • czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
  • czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
  • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „splitpayment”?
  • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
  • na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
  • egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
  • jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
 1. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „splitpayment”
 1. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?
  • częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „splitpayment”?
  • podatnicy VAT zwolnieni a „splitpayment”?
  • podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „splitpayment”
  • fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „splitpayment”
  • formy płatności transakcji handlowych a „splitpayment”
 1. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „splitpayment”
  • prawo do odliczenia VAT a „splitpayment”
  • termin zwrotu VAT a „splitpayment”
  • transakcje międzynarodowe a „splitpayment”

 

 II Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego….

 1. Podatek należny:
  • Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?
  • Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?
  • Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych?
  • Czy nabywając usługi budowlane w celu remontu siedziby, magazynów, itp. podatnik obowiązany jest rozliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia?
  • Czy przy Re fakturze za świadczone usługi obowiązek Podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej re faktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?
  • W jakich sytuacjach usługi/dostawy można uznać za ciągłe i jak powstaje obowiązek Podatkowy w takich dostawach?
 1. Podatek naliczony:
  • Czy można odliczyć VAT z faktur za energię elektryczną otrzymanych przed terminem płatności?
  • Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
  • W jakim terminie należy wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego?
  • Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
  • Czy nabywając samochód i odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?
 1. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:
  • Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media przy usługach najmu?
  • Czy używanie samochodu na cele prywatne musi zostać opodatkowane VAT?
  • Czy można ustalić dla pracownika cenę w symbolicznej wysokości np. 1 zł?
  • Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrz wspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?
  • Jak opodatkować refakturowanie usług hotelowych wykonanych poza terytorium kraju?
  • Jakie usługi przestają korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 lipca 2017 r.?
  • Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?
 1. Faktury:
  • Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?
  • Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?
  • Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?
  • Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
  • W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?
  • W jaki sposób powinny zostać udokumentowane nabycia towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia?
 1. Transakcje wewnątrz wspólnotowe (WDT i WNT):
  • Czy obowiązek Podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?
  • Czy otrzymanie faktury od zagranicznego podatnika w związku z WNT przed otrzymaniem towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Za jakie okresy należy skorygować kwotę podatku, gdy dokumenty potwierdzające WDT zostaną uzyskane po kilku miesiącach od transakcji?
 2. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące:
  • Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?
  • W jakich sytuacjach można dokonywać w rejestrze VAT zapisów zbiorczych?
  • Czy w rejestrze sprzedaży należy wykazywać faktury wystawione dla innych podatników w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowania w kasie fiskalnej?
  • Czy w związku z obowiązkiem sporządzania JPK nabywca powinien wprowadzać do rejestrów VAT otrzymane noty korygujące?
  • Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

Ekspert - były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT.   W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 luty 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 

CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 21 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 22 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie
podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl