Temat: "VAT 2017/2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje."

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w trakcie roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

1. Podzielona płatność (split payment).

2. Obowiązek zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie podatników VAT czynnych.

3. Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników.

4. VAT w obrocie międzynarodowym – ważne interpretacje, najczęstsze błędy.

5. „Odwrotne obciążenie” – najnowsze interpretacje.

6. Kasy fiskalne – nowe przepisy.

7. JPK – nowe obowiązki od 1.01.2018 i 1.07.2018; wykorzystanie JPK w praktyce do kwestionowania rozliczeń podatników.

8. Skutki odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta/podatnika niezarejestrowanego.

9. Korekta VAT w związku z zaległościami płatniczymi – nowe przepisy, aktualne interpretacje.

10. „Klauzula nadużycia prawa” – kwestionowanie rozliczeń podatników w przypadku „optymalizacji podatkowej”.

11. Pozostałe zagadnienia.

Ekspert - doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

 Szkolenie odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku w Koninie.

 

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00.


CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 20 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl