Temat: "Specjalistyczny kurs obsługi arkusza MS Excel oraz programu MS Word dla średniozaawansowanych"

Cena: 1790 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-13 09:00:00
Data zakończenia: 2019-01-30 15:00:00

Szkolenie adresowane jest głównie do osób pracujących w działach księgowo-finansowych, kadrowych oraz na stanowiskach administracyjnych, które chcą w sposób dynamiczny analizować dane finansowe oraz tworzyć raporty przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. To doskonały program dla osób, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach na pewno się do tego przyczyni.

Część dotycząca aplikacji MS Word skierowana jest do osób, które chcą rozpocząć świadomą pracę z programem. Uczestnicy szkolenia nauczą się wprowadzać, edytować i poprawnie formatować tekst – w tym z użyciem stylów, zapoznają się ze stosowaniem list wypunktowanych i numerowanych oraz przygotowywaniem dokumentów do wydruku.

To doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej wiedzy oraz do poznania ciekawych technik, które sprawią, że będziesz pracować szybciej i bardziej efektywnie.

MS EXCEL

• Skróty klawiaturowe przyspieszające pracę z dużą ilością danych (wybrane przykłady: ctrl+shift+spacja, ctrl+enter, klawisze funkcyjne w MS Excel).

• Zasady pracy jednocześnie na kilku arkuszach (tworzenie formuł jednocześnie w kilku arkuszach na raz, szybkie odwołanie do grupy arkuszy).

• Adresowanie komórek i zakresów:

- blokowanie adresów (klawisze skrótów do szybkiego blokowania).

- adresacja względna, bezwzględna i mieszana.

• Formatowanie komórek:

- formaty liczb, daty,

- format niestandardowy (budowanie własnych formatów danych, np. dat).

• Filtrowanie danych, Autofiltr (filtrowanie niestandardowe z użyciem znaków zastępczych „*” , „?”).

• Sortowanie zestawień (sortowanie zwykłe i wielopoziomowe, ustawienia sortowania: kierunek, orientacja, włączanie i wyłączanie nagłówków, sortowanie z wykorzystaniem formatowania komórek).

• Usuwanie duplikatów danych.

• Suma częściowa (wielopoziomowe sumy częściowe, ustawienia dotyczące sumowania wartości ukrytych).

• Formatowanie warunkowe (wyszczególnienie wartości duplikatów, wartości poniżej i powyżej średniej, spełniających określone warunki, np. z określonym tekstem, puste, z błędami, itp.).

• Nazewnictwo zakresów w skoroszycie (budowanie nazw i określenie ich zakresu, wykorzystanie nazw w budowaniu funkcji, zarządzanie nazwami).

• Tworzenie tabel (różnica między tabelą i zakresem, używanie wiersza sumy, konwertowanie na zakres).

• Zasady tworzenia funkcji.

• Funkcja:

- JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE

- DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU 

- SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

- WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS.

• Funkcje informacyjne, tablicowe.

• Śledzenie błędów.

• Inspekcja formuł.

• Kreator tworzenia funkcji.

• Metody obliczania (ręczne i automatyczne).

• Okno czujki (śledzenie wyniku).

• Ochrona arkusza i skoroszytu (blokowanie edycji poszczególnych komórek, wskazywanie zakresów dostępnych dla wybranych użytkowników).

• Zasada tworzenia wykresów.

• Formatowanie wykresu:

- zmiana rodzaju wykresu,

- zarządzanie seriami danych,

- formatowanie linii siatki,

- trend.

• Zaawansowana edycja danych (wklejanie specjalnie, dynamiczne i statyczne obrazy danych, transpozycja ukrywanie danych).

• Filtrowanie zaawansowane tworzenie złożonych kryteriów filtrowania.

• Tabela przestawna i wykres przestawny (układy danych, grupowanie dat i wartości liczbowych, sortowanie w tabeli przestawnej, analiza dużych baz danych).

• Sprawdzanie poprawności danych tworzenie list rozwijanych.

• Formatowanie warunkowe (użycie funkcji arkuszowych do określenia warunków formatowania).

 

MS WORD

• Szablony:

- warianty tworzenia szablonów,

- modyfikacja szablonu,

- zarządzanie szablonami.

• Style:

- tworzenie nowego stylu,

- modyfikacja stylów.

• Zakładki i odsyłacze:

- możliwości i zastosowanie w praktyce,

- tworzenie i usuwanie zakładek,

- wstawianie odsyłaczy,

- szybkie części.

• Nagłówek i stopka:

- poprawne wykorzystanie w praktyce.

• Spisy treści:

- możliwości i zastosowanie w praktyce,

- tworzenie i modyfikacja spisów treści,

- aktualizacja spisów treści.

• Korespondencja seryjna:

- tworzenie etykiet, kopert, dokumentów,

- tworzenie dokumentu głównego,

- definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych Excel, Access),

- tworzenie bazy danych do korespondencji seryjnej,

- definiowanie pól korespondencji seryjnej,

- opcje scalania danych.

• Zarządzanie opcjami programu MS Word:

- zaawansowane opcje,

- dostosowywanie wstążki.

• Podział dokumentu na sekcje:

- możliwości i zastosowanie,

- wymuszanie podziału na strony,

- sugerowane alternatywy podziału stron.

• Grafika:

- wstawianie grafiki,

- formatowanie obiektów graficznych,

- kształty i obiekty SmartArt.

• Tabele i wykresy:

- sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli,

- dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn),

- obramowanie i cieniowanie,

- wstawianie i edycja wykresów.

• Praca grupowa:

- śledzenie zmian,

- komentarze.

• Zarządzanie dokumentami:

- zabezpieczenia dokumentów hasłami,

- zastosowanie podsumowania w dokumentach.

Ekspert – posiada wykształcenie wyższe informatyczne o specjalności teleinformatyka multimedialna. Ukończył Studia Podyplomowe – Croydon College (Wielka Brytania) –  City and Guilds Advanced Diploma in IT Practitioners. Posiada 15-letni staż w zawodzie informatyka w Polsce i Wielkiej Brytanii, specjalizacja: nauczanie technologii informatycznych, informatyka użytkowa, projektowanie i programowanie internetowe. Ponad 8-letnie doświadczenie dydaktyczne – wykładowca na kursach i szkoleniach w zakresie informatyki stosowanej: obsługi komputera na poziomie podstawowym, zaawansowanym, Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, obsługi programów graficznych Adobe Photoshop Adobe Ilustrator, Corel, AutoCAD, projektowanie stron WWW (Web Editing), programowania internetowego PHP/MySQL.
W ostatnich siedmiu latach (2010-2018) zrealizował łącznie ponad 5000 godzin szkoleń informatycznych i przeszkolił ponad 1000 osób. Ukończył liczne kursy specjalistyczne informatyczne m.in.: certyfikat ECDL Core/Advanced ECDL Webediting, ECDL Zarządzanie Projektami, certyfikat ECDL Expert, certyfikat trenerski MCT Microsoft Certified Trainer 2012.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 13-14.12.2018 oraz 16.01, 29.01, 30.01.2019 w Łodzi.

 

Godziny kursu: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 1790 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl