Temat: "Przewidywane zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2018 roku – niezbędna wiedza, która pomoże we właściwym rozliczeniu zobowiązania podatkowego"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Druga połowa 2017 r. i rok 2018 przynoszą największą nowelizację przepisów ustaw o CIT i PIT od wielu lat, która dotyczy bardzo szerokiej grupy podatników. Z jednej strony Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić budzące spore kontrowersje ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, prawne, doradcze i licencje (co w przypadku wielu podatników uniemożliwiłoby im rozliczenie w kosztach podatkowych większej części ponoszonych wydatków), z drugiej zaś strony już w drugiej połowie 2017 r. wprowadzono korzystne zmiany dotyczące m.in. nowej jednorazowej amortyzacji i raz na zawsze „skończono” temat podatku u źródła od biletów lotniczych. Podatników czeka ponadto podwyższenie limitów amortyzacji (3500 zł na 10.000 zł), dwukrotne zwiększenie kosztów autorskich, podwyższenie limitów różnych zwolnień w PIT, zwiększenie atrakcyjności ulgi badawczo-rozwojowej (BR) oraz wprowadzenie zupełnie nowej instytucji – zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem. Właściciele galerii handlowych i biurowców zapłacą wyższy podatek i zmienią się zasady niedostatecznej kapitalizacji. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie w 2018 roku.

Drugą część szkolenia poświęcimy krótkiemu podsumowaniu zmian, jakie weszły w życie w 2017 roku, zwracając szczególną uwagę na budzące kontrowersje zagadnienia wyłączania z kosztów transakcji gotówkowych, zmiany w podatku u źródła i tematykę Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym wiemy już znacznie więcej niż w 2016 roku.

Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w drugiej połowie 2017 r i planowane zmiany na 2018 r.

 1. Nowa „jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł” związana z nabyciem nowych środków trwałych.
 2. „3500 zł odchodzi do lamusa” czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10.000 zł.
 3. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję.
 4. „Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych” i inne „świeże” zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.
 5. Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne (galerie handlowe, budynki biurowe).
 6. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego – czyli „niedostateczna kapitalizacja po nowemu”.
 7. Nowa definicja daty poniesienia kosztów pośrednich w ustawach podatkowych.
 8. Kontrowersyjne zmiany w przepisach o źródłach dochodów – „zyski kapitałowe”.
 9. Ulga badawczo rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza od 2018 r. – dwukrotne zwiększenie odliczeń (100%).
 10. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej na gruncie ustaw o CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej – omówienie nowej instytucji.
 11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.
 12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców (85.528 zł) od 2018 r.
 13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.)
 14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 15. Nowelizacja przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).
 16. Wdrożenie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) od 2018 r. – praktyczne uwagi.

 

Podsumowanie zmian w CIT i PIT wprowadzonych w 2017 r. –  stosowanie nowych uregulowań w pierwszych 10 miesiącach 2017 r.

 1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 tys. zł w sytuacji, gdy nie zostały one dokonane za pomocą rachunku bankowego – ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii i rozbieżnych poglądów.
 2. Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako argumentu uzasadniającego odmowę wydania interpretacji podatkowych – czyli „z jakimi tematami lepiej nie występować o wydanie interpretacji w 2017 i 2018 r.?"
 3. Wybrane orzecznictwo podatkowe w 2017 r.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
ul. Racławickie 12
20-037 Lublin

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniu od 22 stycznia 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 9 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl