Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 15:00

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

• jakie obowiązki i możliwości będą mieć pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad tworzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• jakie zmiany w przepisach w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego będą obowiązywać od 2019 roku

• jak dokonywać potrąceń z umów cywilnoprawnych od 2019 roku,

• od kiedy i na jakich zasadach naliczane będą składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy,

• przedstawione zostaną też najważniejsze zmiany w przepisach wprowadzone w 2018 roku.

1. Dokumentacja pracownicza:

• zmiana zasad prowadzenia akt osobowych pracowników i innej dokumentacji pracowniczej,

• nowa forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej – zasady,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – zasady i obowiązki pracodawcy.

2. Zmiany ZUS:

• nowe druki związane ze skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• zmiana zakresu informacji przekazywanej przy wyrejestrowywaniu pracownika z ubezpieczeń,

• zmiana zasad prezentowania informacji o składnikach wynagrodzenia w dokumentach rozliczeniowych,

• nowe zasady ustalania podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Zmiany w zakresie podatku:

• nowe zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy,

• nowe zasady dokumentowania przychodów z obowiązkiem samodzielnej wpłaty zaliczki na podatek przez podatnika.

4. Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy i jakim zakresie obejmie pracodawców i pracowników nowa składka.

5. Zmiany w zakresie dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych.

6. Podsumowanie najważniejszych zmian przepisów od 2018 roku:

• zmiany zasad zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych,

• nowy wymiar zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,

• zmiany w zakresie zakończenia zatrudnienia w przypadku zgonu pracodawcy,

• zmiany w zakresie katalogu okoliczności pozbawiających prawa do zasiłku chorobowego,

• zmiana zasad ustalania kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków.

Ekspert - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom i biurom rachunkowym w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka e-learningowych szkoleń i kursów z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób. Tylko 2015 roku przeszkoliła ponad 540 osób.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2019 roku w Toruniu.

Godziny szkolenia: 10:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 18 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl