Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 349 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 15:00

W trakcie szkolenia omówione zostaną przepisy które weszły w życie w 2018 r. oraz przepisy, które zostaną wprowadzone do obowiązkowego stosowania po 1 stycznia 2019 r.

1. Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019 r.:

• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• zasady prowadzenia akt osobowych pracownika – omówienie najnowszego projektu rozporządzenia regulującego prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:

- wprowadzenie nowego sposobu przechowywania dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,

- nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• kiedy wypłata na konto a kiedy do rąk własnych pracownika.

2. Pracownicze Plany Kapitałowe:

• na czym będzie polegać oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych,

• omówienie zasad przekazywania środków i wysokości na PPK przez pracownika i pracodawcę,

• rola Inspekcji Pracy w zakresie PPK.

3. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych:

• omówienie najważniejszy założeń ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw,

• omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13,

• kto i kiedy może być członkiem związku zawodowego,

• nowa procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,

• wprowadzenie nowych zasad i terminów dokonywania konsultacji ze związkami zawodowymi.

4. Zmiany w prawie pracy:

• e-zwolnienia obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r.,

• umowy cywilnoprawne i minimalna stawka godzinowa,

• ograniczenia i zakaz handlu – co nowego po 1 stycznia 2019 r.,

• umowy terminowe po listopadzie 2018 r.

5. Omówienie ewentualnych problemów osób biorących udział w szkoleniu – panel dyskusyjny.

Ekspert – uznany i ceniony ekspert przez uczestników szkoleń. Swoje doświadczenie zdobywał jako inspektor pracy od 2001 roku. Od 2010 zyskał miano biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 12 lutego 2019 roku w Suwałkach.

Godziny szkolenia: 10:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do lutego 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 349 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 6 lutego 2019 roku – 379 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl