Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów, które weszły lub wejdą w życie w 2018 roku oraz wchodzących w życie od 2019 roku:

·           dokumentacja pracownicza od 1.01.2019,
·           zmiany w programie Płatnik od 1.01.2019,
·           nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1.01.2019,
·           zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018,
·           zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 6.06.2018,
·           zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 6.06.2018 i 25.11.2018,
·           zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków od 1.07.2018 i umów prawa cywilnego od 1.01.2019,
·           najciekawsze orzeczenia sądów, interpretacje i wyjaśnienia organów administracji rządowej z 2016-2018.

1. Dokumentacja pracownicza od 1.01.2019:
• zmiany dotyczące pozyskiwania przez pracodawcę danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• zasady prowadzenia akt osobowych pracownika (czy będą 4 części akt osobowych?),
• wprowadzenie nowego sposobu przechowywania oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,
• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• raport informacyjny do ZUS,
• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• przepisy przejściowe.
2. Zmiany w programie Płatnik w związku ze zmianami w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019:
• nowe druki związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• zmiany w obowiązujących formularzach dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
• pozostałe zmiany w programie Płatnik, ZUS PUE oraz rachunku indywidualnym osoby ubezpieczonej.
3. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 1.01.2019.
4. Zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018.
5. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 6.06.2018:
• zasady stosowania telepracy wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych,
• nowe możliwości w korzystaniu z systemów czasu pracy dogodnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (indywidualny i przerywany system czasu pracy).
6. Zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa:
• nowy wymiar zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – od 6.06.2018,
• rozszerzenie zakresu sytuacji w których zasiłek chorobowy nie przysługuje – od 25.11.2018.
7. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków i umów prawa cywilnego:
• nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.07.2018,
• zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów prawa cywilnego – od 1.01.2019,
• wyjaśnienia MRPiPS oraz MS w sprawie sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń z umów cywilnoprawnych.
8. Najnowsze i najciekawsze orzeczenia oraz wyjaśnienia z lat 2016-2018.

Ekspert –  praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2019 roku w Starogardzie Gdańskim.

Godziny szkolenia: 10:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 18 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl