Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 390 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów, które weszły lub wejdą w życie w 2018 roku oraz wchodzących w życie od 2019 roku.

1. RODO i ochrona danych osobowych w stosunku pracy:

• zasady pozyskiwania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników,

• omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie pozyskiwania danych osobowych oraz ich przetwarzania w świetle zmian związanych z wejściem w życie RODO,

• zasady monitoringu, w tym monitoringu poczty elektronicznej po 25.05.2018r.,

• omówienie obowiązków pracodawcy w przypadku wprowadzenia którejś z form monitoringu,

• omówienie założeń projektu zmian Kodeksu pracy związanych z RODO: zakres danych, których można będzie żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienia oraz od pracownika oraz dopuszczalność przetwarzania danych szczególnej kategorii,

• omówienie projektu zmiany ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych związanej z dostosowaniem w/w do RODO.

2. Dokumentacja pracownicza od 01.01.2019 r.:

• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej – elektroniczna czy papierowa?

• zasady prowadzenia akt osobowych pracownika (czy będą 4 części akt osobowych?) – omówienie najnowszego projektu rozporządzenia regulującego prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.,

• wprowadzenie nowego sposobu przechowywania oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy będzie możliwe skrócenie okresu przechowywania z 50 do 10 lat,

• raport informacyjny do ZUS oraz zmiany w Płatniku,

• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• wypłata na konto oraz do rąk własnych pracownika po 01.01.2019r. – nowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie,

• przepisy przejściowe.

3. Umowy terminowe po 21.11.2018r.:

• podsumowanie zmian w zakresie limitu 33 miesięcy i 3 umów terminowych,

• omówienie wyjątków, w których dopuszczalne jest zatrudnianie z naruszeniem limitów dla umów terminowych,

• data 21.11.2018r. – upływ 33 miesięcy od daty wejścia w życie zmian w zakresie limitowania umów terminowych,

• nowa rola inspektora pracy po 21.11.2018r.

4. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych:

• omówienie najważniejszy założeń z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw,

• w jakich przypadkach członkiem związku będzie mogła zostać osoba wykonująca pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy,

• nowa procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,

• wprowadzenie nowych zasad i terminów dokonywania konsultacji ze związkami zawodowymi.

5. Pracownicze Plany Kapitałowe:

• na czym będzie polegać oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych,

• czy członkostwo w PPK będzie dobrowolne?

• omówienie zasad przekazywania środków i wysokości na PPK przez pracownika i pracodawcę,

• rola inspektora pracy w zakresie PPK.

6. Pozostałe zmiany w prawie pracy:

• zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 06.06.2018r. (telepraca i elastyczne rozkłady czasu pracy),

• e-zwolnienia obowiązkowe od 01.12.2018r.,

• umowy cywilnoprawne i minimalna stawka godzinowa,

• najczęściej popełniane błędy w świadectwach pracy,

• ograniczenia i zakaz handlu – co nowego od 01.01.2019r.

7. Najnowsze i najciekawsze orzeczenia SN oraz stanowiska PIP i MPRiPS 2016 – 2018r.

Ekspert  specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Radca prawny. Wieloletni pracownik organów kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Wykładowca, zarówno uczelni wyższych, zajmujący się prowadzeniem zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych oraz aplikantami jak też uznany szkoleniowiec służb kadrowych i przedsiębiorców. Wszechstronna wiedza poparta doświadczeniem i praktyką.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w Rzeszowie.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

 

Cena: 390 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl