Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 15:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie.

1. Zasady stosowania zakazu handlu w niedziele 2019 r., przepisy kolizyjne, czy i jak uszczelniono system?

2. Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., ile będziemy zarabiać na umowę, a ile na zlecenie?

3. Fundamentalne zmiany w 2019 r. w zasadach metodyki sporządzania prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz ochronie danych osobowych, czy wszystkie akta będziemy przechowywać krócej?

4. Jakie dokumenty pracownicze dodatkowo ma obowiązek sporządzać i przechowywać pracodawca w 2019 r.?

5. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, od grudnia 2018 r., nowa praktyka, pierwsze doświadczenia.

6. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika korzystającego z pracy pracowników tymczasowych, próba zrównania ze statusem pracowniczym.

7. Sygnalista – czy będzie to nowa postać w prawie? Prawa i obowiązki pracodawcy, szczególna ochrona.

8. Nowe uprawnienia związków zawodowych, już są we wszystkich zakładach.

9. Monitoring w zakładzie, gdzie i kiedy pracodawca może nas podglądać, granice ingerencji.

10. Przedstawienie kolejnych zmian w prawie pracy wchodzących w życie i projektowanych w 2019 r. – czym nas jeszcze zaskoczą?

11. Nowa polityka Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli umów cywilno-prawnych oraz pierwszych kontroli.

12. Panel dyskusyjny.

Ekspert – specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2019 roku w Płocku.

Godziny szkolenia: 10:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 18 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl