Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian planowanych na rok 2019"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

• Kompleksowe przedstawienie przez praktyka aktualnych i projektowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy.

• Zapoznanie z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego.

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

• Rozwiązywanie podczas szkolenia bieżących problemów słuchaczy w zakresie prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie.

1. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę, przepisy kolizyjne. Czy docelowo we wszystkie niedziele nie będziemy kupować? 

2. Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia w 2019. Ile będziemy zarabiać na umowę, a ile na zlecenie?

3. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz ochronie danych osobowych w 2018 i 2019. Czy wszystkie akta będziemy przechowywać krócej?

4. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym od września 2018, nowe rodzaje i zaostrzenie kar.

5. Problemy z zatrudnianiem młodocianych po 1 września 2018.

6. Zmiany od 01.09.2018 w Karcie Nauczyciela:

• zatrudnianie nauczycieli na umowy o pracę,

• nowy system oceny pracy nauczycieli, 

• pensum nauczycieli-specjalistów.

7. Renta socjalna od 1 września 2018.

8. Identyfikatory pracowników a RODO. Czy pracodawca ma prawo żądać od pracowników, aby nosili identyfikatory?

9. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca? Przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji po 25 maja 2018.

10. Ważne zmiany w umowach na czas określony w listopadzie 2018, dobiega końca limit 33 miesięcy.

11. Telepraca – zmiany w Kodeksie Pracy w 2018, nowe uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

12. Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018. Koniec ery papieru, czy na pewno?

13. Wyższe świadczenia rodzinne w 2018/2019.

14. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018. Już tak łatwo zatrudnić cudzoziemca.

15. Zmiany w umowach zlecenia od 1 stycznia 2019. Jak blisko jesteśmy zrównaniu z umową zlecenia?

16. Sygnalista – nowa postać w prawie, prawa i obowiązki pracodawcy, szczególna ochrona.

17. Nowe uprawnienia związków zawodowych, już są we wszystkich zakładach.

18. Jak wprowadzić i stosować monitoring w zakładzie po 25 maja 2018. Gdzie i kiedy pracodawca może nas podglądać?

19. Przedstawienie zapowiedzi kolejnych zmian w prawie pracy. Czy nowy Kodeks pracy powstanie w 2019 roku? Czym nas jeszcze zaskoczą?

20. Panel dyskusyjny.

Ekspert – specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię się 20 listopada 2018 roku w Płocku.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 13 listopada  2018 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 14 listopada 2018 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl