Temat: "Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO, w tym zleceniobiorców. E-akta osobowe, nowe formularze ZUS."

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie, w sposób zrozumiały i atrakcyjny, praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.

I Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

1. Jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy.

2. Doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.

II Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej.

1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

• akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),

• możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym,

• poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),

• co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.),

• okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów.

2. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej:

• zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej,

• warunki niemożności odbioru zawiadomienia,

• wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych,

• zasady odbioru dokumentacji pracowniczej.

3. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej:

• dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej,

• wniosek i termin na wydanie dokumentacji,

• wniosek w aktach osobowych.

III Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

1. Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019 r., zmiany w ustawie Kodeks Pracy:

• prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,

• zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,

• obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji,

• ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza,

• obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej,

• obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.

2. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych, zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

• skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA,

• terminy na złożenie raportu ZUS RIA,

• dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA,

• skutki nieprzekazania raportów informacyjnych,

• nowy formularz ZUS RPA,

• obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA,

• zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

3. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia, zmiany w ustawie Kodeks Pracy:

• formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.,

• procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

IV Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

• gromadzenie danych w procesie rekrutacji,

• warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych,

• żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych,

• zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji,

• jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.

2. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:

• obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń:

- projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy,

- nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych,

• obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,

• przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane,

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych:

- akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.),

- dokumentacja wypadkowa i chorobowa,

- badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),

- pakiety medyczne i inne benefity,

- dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe,

- przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych,

- pozyskanych we wcześniejszych latach,

• najnowsze stanowisko MRPiPS,

• przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich,

• prowadzenie list obecności w świetle RODO,

• podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa,

• podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS:

• jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

• czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów,

• na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,

• stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione,

• obowiązek informacyjny.

Ekspert – specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Od 2008 roku trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" oraz "Serwisu Prawno-Pracowniczego", Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: "Kadry i płace".

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2019 roku w Katowicach.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 16 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 17 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl