Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian planowanych na rok 2019"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

- Kompleksowe przedstawienie przez praktyka aktualnych i projektowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy,

- Zapoznanie z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego,

- Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

- Rozwiązywanie podczas szkolenia bieżących problemów słuchaczy w zakresie prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczo-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie.

1. Zasady stosowania zakazu handlu w niedzielę, przepisy kolizyjne. Czy docelowo we wszystkie niedziele nie będziemy kupować? 

2. Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. Ile będziemy zarabiać na umowę a ile na zlecenie?

3. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz ochronie danych osobowych w 2018 i 2019 r. Czy wszystkie akta będziemy przechowywać krócej?

4. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym od września 2018 r, nowe rodzaje i zaostrzenie kar.

5. Problemy z zatrudnianiem młodocianych po 1 września 2018 r.

6. Zmiany od 01.09.2018 r w Karcie nauczyciela:

  • zatrudnianie nauczycieli na umowy o pracę,
  • nowy system oceny pracy nauczycieli,
  • pensum nauczycieli-specjalistów.

7. Renta socjalna od 1 września 2018 r. 

8. Identyfikatory pracowników a RODO - Czy pracodawca ma prawo żądać od pracowników, aby nosili identyfikatory;

9. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca, przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji po 25 maja 2018 r.

10. Ważne zmiany w umowach na czas określony w listopadzie 2018 r, dobiega końca limit 33 miesięcy.

11. Telepraca - zmiany w Kodeksie pracy w 2018 r., nowe uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

12. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, od 01 grudnia 2018 r; koniec ery papieru, czy na pewno?

13. Wyższe świadczenia rodzinne w 2018/2019.

14. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r; już tak łatwo zatrudnić cudzoziemca.

15. Zmiany w umowach zlecenia od 01.01.2019, jak blisko jesteśmy zrównaniu z umową zlecenia.

16. Sygnalista – nowa postać w prawie, prawa i obowiązki pracodawcy, szczególna ochrona.

17. Nowe uprawnienia związków zawodowych, już są we wszystkich zakładach.

18. Jak wprowadzić i stosować monitoring w zakładzie po 25 maja 2018 r., gdzie i kiedy pracodawca może nas podglądać.

19. Przedstawienie zapowiedzi kolejnych zmian w prawie pracy. Czy nowy Kodeks pracy powstanie w 2019 roku? Czym nas jeszcze zaskoczą?

20. Panel dyskusyjny.

Ekspert – specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2018 roku w Inowrocławiu.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl