Temat: "Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 roku"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów, które weszły lub wejdą w życie w 2018 roku oraz wchodzących w życie od 2019 roku:

• dokumentacja pracownicza od 1.01.2019,

• zmiany w programie Płatnik od 1.01.2019,

• nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1.01.2019,

• zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018,

• zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 6.06.2018,

• zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 6.06.2018 i 25.11.2018,

• zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków od 1.07.2018 i umów prawa cywilnego od 1.01.2019,

• najciekawsze orzeczenia sądów, interpretacje i wyjaśnienia organów administracji rządowej z 2016-2018.

1. Dokumentacja pracownicza od 1.01.2019:

• zmiany dotyczące pozyskiwania przez pracodawcę danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,

• zmiany w formie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• zasady prowadzenia akt osobowych pracownika (czy będą 4 części akt osobowych?),

• wprowadzenie nowego sposobu przechowywania oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika,

• nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• raport informacyjny do ZUS,

• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• przepisy przejściowe.

2. Zmiany w programie Płatnik w związku ze zmianami w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019:

• nowe druki związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• zmiany w obowiązujących formularzach dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych,

• pozostałe zmiany w programie Płatnik, ZUS PUE oraz rachunku indywidualnym osoby ubezpieczonej.

3. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 1.01.2019.

4. Zmiany związane z wygaśnięciem umowy o pracę od 25.11.2018.

5. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych od 6.06.2018:

• zasady stosowania telepracy wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych,

• nowe możliwości w korzystaniu z systemów czasu pracy dogodnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (indywidualny i przerywany system czasu pracy).

6. Zmiany w świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa:

• nowy wymiar zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – od 6.06.2018,

• rozszerzenie zakresu sytuacji w których zasiłek chorobowy nie przysługuje – od 25.11.2018.

7. Zmiany w dokonywaniu potrąceń z zasiłków i umów prawa cywilnego:

• nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.07.2018,

• zmiany w dokonywaniu potrąceń z umów prawa cywilnego – od 1.01.2019,

• wyjaśnienia MRPiPS oraz MS w sprawie sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń z umów cywilnoprawnych.

8. Najnowsze i najciekawsze orzeczenia oraz wyjaśnienia z lat 2016-2018.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 11 lutego 2019 roku w Grudziądzu.

Godziny szkolenia: 10:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 4 lutego 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od  lutego 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl