Temat: "Bilans 2018. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT)."

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Omówimy zagadnienia związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Uwzględnimy kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa oraz wewnętrznych uregulowań.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikamioraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania. Szkolenie poprowadzi praktyk na co dzień zajmujący się tematyką podatkową.

1.  Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

• kontrowersje wokół wydatków związanych z podróżą służbową

• pokrycie kosztów wynajmu mieszkania (noclegu)

• używanie przez pracowników, osób pełniących funkcje, firmowego samochodu do celów prywatnych

• rozliczanie samochodów prywatnych na cele pracodawcy – czy przychód podatkowy?

• odszkodowania wypłacane pracownikom oraz byłym pracownikom

• świadczenia o charakterze socjalnym- koszty „socjalne” - nowe limity

• pobór podatku od przychodów pracowniczych oraz składanie informacji podatkowych

- PIT-4R

- PIT-8AR

- PIT-11

2.  Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT

• wyjaśnienie różnic przychód PD/obrót VAT

• limity roczne – obrót zwolnienia, mały podatnik

• tzw. ulga na złe długi

• JPK w zakresie VAT oraz pozostałych ewidencji, plików.

3.  Struktura sprzedaży i korekty podatku.

• struktura sprzedaży działalności opodatkowanej i zwolnionej - zasady obliczania proporcji i dokonywania korekt rocznych;

• struktura działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej – zasady obliczania tzw. prewspółczynnika i dokonywania korekt rocznych;

• korekty związane ze zmianą przeznaczenia towarów – z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną bądź nieopodatkowaną i odwrotnie.

Ekspert – wybitna specjalistka z zakresu Podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 listopada 2018 w Wejherowie.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 23 listopada 2018 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 24 listopada 2018 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl