Temat: "Nadchodzące zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także dyrektorów finansowych.

Szkolenie składa się z dwóch paneli. Podczas pierwszego panelu omówione zostaną nadchodzące zmiany w podatku VAT, dotyczące nowych kas fiskalnych, wystawiania faktur na żądanie, nowych zasad fakturowania w zamówieniach publicznych, nowych zasad opodatkowania bonów. Ponadto w trakcie tej części przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym w zakresie zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieświadomym udziałem w karuzeli podatkowej.

Drugi panel dotyczy wybranych zmian, które wprowadzi nowa Ordynacja podatkowa, przede wszystkim mediacji, umów pomiędzy organami a podatnikami oraz nowych zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Uczestnictwo w szkoleniu przyniesie wszystkim uczestnikom korzyści w postaci znajomości zmian w podatku VAT i Ordynacji Podatkowej, jak również możliwości ich wpływu na codzienne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Uzyskanie wiedzy zwiększy także bezpieczeństwo prawnopodatkowe przedsiębiorstw.

Szkolenie ma wymiar praktyczny i interaktywny charakter – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań podczas omawiania poszczególnych zagadnień, a także w przerwie i po szkoleniu.

1. Nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych:

• umieszczanie nr NIP nabywcy na paragonach,

• kasy fiskalne online – bieżące raportowanie sprzedaży,

• co zrobić w przypadku utraty połączenia internetowego?

• co z dotychczasowymi kasami fiskalnymi?

• odliczenie podatku na zakup nowych kas fiskalnych,

• branże obowiązkowo objęte nowymi kasami fiskalnymi – okresy przejściowe.

2. Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych:

• umieszczanie NIP w ewidencji fiskalnej,

• jak wystawić fakturę, gdy kasa fiskalna nie umożliwia zapisania nr NIP w ewidencji,

• sankcje z tytułu wadliwego wystawienia faktury,

• faktury uproszczone,

• wejście w życie.

3. Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych:

• wymiana faktur pomiędzy zamawiającym a wykonawcą –nowe zasady,

• platforma fakturowania – co to takiego?

• ustrukturyzowana faktura elektroniczna,

• wejście w życie.

4. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od dnia 1 stycznia 2019 r.:

• usystematyzowanie wiedzy – obecny stan prawny,

• wprowadzenie do zmian,

• bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia,

• podstawa opodatkowania bonów,

• bony niezrealizowane – jak je opodatkować,

• wystawianie faktur "bonowych",

• nabycie bonu a prawo do odliczenia,

• bony a akcje marketingowe,

• wejście w życie.

5. Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed nieświadomym udziałem w karuzeli podatkowej:

• ryzyko po stronie nabyć, czy po stronie sprzedaży?

• czy i jak weryfikować kontrahentów?

• rola sformalizowanych procedur weryfikacyjnych,

• zakres weryfikacji – co można sprawdzić?

• weryfikacja a tzw. „Kodeks dobrych praktyk”,

• praktyka organów podatkowych w trakcie czynności sprawdzających, czynności kontrolnych, kontroli oraz postępowań podatkowych.

6. Nowe Ordynacja podatkowa – wybrane zmiany:

• mediacja – czy stanie się rzeczywistością?

• co to jest cooperative compliance?

• umowa pomiędzy podatnikiem a organem?

• wydłużenie terminu na składanie odwołania,

• zakaz orzeczeń na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpoznaniu sprawy,

• regulowanie zobowiązań przez nie podatnika,

• przedawnienie zobowiązań podatkowych,

• wejście w życie.

Ekspert – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie – jako wicedyrektor poznańskiego biura – odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Obecnie prowadzi własną kancelarię w Poznaniu.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię sie 27 listopada 2018 roku w Toruniu.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 20 listopada 2018 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 21 listopada 2018 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl